Charlotte Engblom

Kommunfullmäktige, (gruppledare)

Ersättare i Kommunstyrelsen

Ordförande i Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid.

Ordinarie ledamot i Kommunförbundet Skåne

Ledamot i Vänortskommittén

Ersättare i Regionfullmäktige

Politisk sekreterare
E-post: charlotte.engblom@ liberalerna.se

Eric Sahlvall

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i
Kommunstyrelsen

Ersättare i KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott)

Ersättare i Nämnden för kultur, idrott och fritid

Ledamot i Styrgruppen för fastigheter

Ledamot i Styrgruppen för Stationsområdet

Anita Rosén

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i
Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnads-nämndens arbetsutskott

E-post: anita.rosen@
liberalernaengelholm.se

Linus Eriksson

Ersättare i kommunfullmäktige

Ersättare i Nämnden för omsorg och stöd

Ledamot i Beredning 1

Kerstin Lingebrant

Ersättare i kommunfullmäktige

Ersättare i Lärande och familj

Ersättare i Kommunförbundet Skåne

Borgerlig vigselförrättare/
partnerskapsförrättare

Sonny Rosén

1:e vice ordförande i Nämnden för omsorg och stöd

Ersättare i Bjäre kraft ek förenings styrelse

E-post: sonny.rosen@
liberalernaengelholm.se

Ordförande Liberalerna Ängelholm

Gunnel Aidemark

Ordinarie ledamot i Lärande och familj samt Lärande och familjs arbetsutskott

Lina Miremark

Ordinarie ledamot i Miljö- och tillståndsnämnden

Sven Aidemark

Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Jan-Erik Bengtsson

Ledamot i Beredning 2

Hans Hammargren

Ordförande i Valnämnden

Ordinarie ledamot i styrelsen för Ängelholms-hem och för Ängelholms-lokaler

Simon Ericson
Ersättare i Valnämnden
 

Lisbet Enbjerde

Ordinarie ledamot i revisionen

Thomas Jingskog

Nämndeman