Vatten
- vårt viktigaste livsmedel

Liberalerna i Ängelholm värnar om Skäldervikens vatten,
våra sjöar och vattendrag.

Men vår miljöpolitik handlar om betydligt fler områden. En del av dessa presenterade Jan-Erik Bengtsson, profilgruppledare för miljöfrågor i Liberalerna Ängelholm, vid en uppskattad föredragning för intresserade liberaler där han presenterade rapporten från Liberalernas klimat- och miljöarbetsgrupp.

Läs rapporten här:

Vi har som enda parti lagt motioner om:

  • Odlingsfria zoner runt våra vattendrag för att förhindra övergödning.
  • Förbättrad analys av tillståndet i våra vattendrag.
  • Rening från läkemedelsrester i kommunens reningsverk.
  • Bättre vandringsvägar för fisk i våra vattendrag.
  • Förbättrade yngelplatser i Rönneå och Vegeå.
  • Musselodling i Skälderviken för att reducera kvävemängden.
  •  Premiera insatser som värnar kommunens vattendrag.

Liberalerna är Alliansens grönaste röst. För andra valet i rad ger Naturskyddsföreningen oss ett viktigt erkännande för vår miljöpolitik, vilket placerar oss bland de mest gröna partierna med bäst miljöpolitik bland allianspartierna.
Vi tvekar inte när det gäller att fatta obekväma men nödvändiga beslut som innebär att den som smutsar ner också ska betala mer och vi värnar hav och vattendrag, skyddsvärd skog och den biologiska mångfalden.

En röst på Liberalerna är en röst för klimatet!

Läs gärna Liberalernas miljö- och klimatrapport här