Våra förtroendevalda 2019-2022

Här hittar du alla Liberalernas förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser m m.

Kommunfullmäktige 2019-2022

Charlotte Engblom/ gruppledare
Eric Sahlvall
Anita Rosén
Linus Eriksson, ersättare
Kerstin Lingebrant, ersättare

Lärande och familj

Gunnel Aidemark,
ordinarie i nämnd och AU
Kerstin Lingebrant, ersättare

Nämnden för kultur, idrott och fritid

Charlotte Engblom, ordförande
Eric Sahlvall, ersättare

Beredning 1
Linus Eriksson

Ängelholmshem/Ängelholmslokaler
Hans Hammargren, ordinarie

Nämndeman
Thomas Jingskog

Kommunstyrelse

Eric Sahlvall
Charlotte Engblom, ersättare


KSAU

Eric Sahlvall, ersättare


 

Nämnden för omsorg och stöd

Sonny Rosén, 1 :e v ordf
Linus Eriksson, ersättare

Miljö- och tillståndsnämnden

Lina Miremark, ordinarie

Beredning 2
Jan-Erik Bengtsson

Kommunförbundet Skåne
Charlotte Engblom, ordinarie
Kerstin Lingebrant, ersättare

Borgerlig vigselförättare
Kerstin Lingebrant

Samhällsbyggnadsnämnden

Anita Rosén, ordinarie i nämnd och AU
Sven Aidemark, ersättare

Valnämnden

Hans Hammargren, ordförande
Simon Ericson, ersättare

Revisionen
Lisbet Enbjerde, ordinarie

Bjäre kraft ek förening
Sonny Rosén, ersättare

Vänortskommittén
Charlotte Engblom