Anita Rosén, Hans Hammargren, Charlotte Engblom, Sven Aidemark, Sonny Rosén, Lina Miremark och Eric Sahlvall på den omdiskuterade Pyttebron efter framgångarna i valet. Foto: Karolis Vasiliaukas

Stadgar för Liberalerna Ängelholm

Liberalerna Ängelholms styrelse
Sonny Rosén
är ordförande för Liberalerna Ängelholm.
Styrelsen har inför valet utökats till totalt nio ledamöter,
7 ordinarie och 2 ersättare


Sonny Rosén, ordförande
Eric Sahlvall, vice ordförande
Charlotte Engblom, sekreterare
Lisbet Enbjerde, kassör
Lina Miremark, ny ledamot
Simon Ericson, ny ledamot
Kerstin Lingebrant, ny ledamot
Linus Eriksson, ersättare (ny ledamot)
Gunnel Aidemark, ersättare (ny ledamot)

Till nya revisorer utsågs Eva Kullenberg och Einar Fjellman,
ersättare Benjamin Kullenberg.

Till ledamöter av valberedningen omvaldes Sven Aidemark och Björn Vallin och som ny ledamot Anita Rosén.