Nyheter från (L) i riksdagen

Politik är en förtroendebransch

2019-03-09
Utan väljarnas förtroende är vi ingenting. Varje politiskt förtroendevald ska vara beredd på att allt man gör och säger ska tåla offentlig granskning. Dessa frågor har fått alldeles särskild uppmärksamhet i vårt parti under de gångna dagarna.
I dag har en enig partistyrelse bett Cecilia Wikström att välja mellan sina styrelseuppdrag och att vara toppkandidat för Liberalerna. Vi har också vädjat till henne att lämna styrelseuppdragen. Tyvärr har Cecilia Wikström valt att behålla sina styrelseuppdrag. Jag beklagar detta djupt.
Cecilia Wikström är en omvittnat skicklig Europaparlamentariker och mycket omtyckt av både väljare och partiet. Det senaste året har Cecilia Wikström även tagit på sig två tunga styrelseuppdrag i internationellt verksamma börsnoterade företag. Det handlar om industrikoncernen Beijer Alma samt Elekta, som utvecklar avancerad vårdteknik.
Hennes styrelsearvoden för dessa uppdrag är totalt cirka 70 000 kronor i månaden. Det är nästan lika mycket som hennes arvode som Europaparlamentariker.
Båda bolagens valberedningar har lyft fram Cecilia Wikströms breda kunskaper i europeiskt samhälls- och näringsliv. Det ena bolaget framhåller också att Cecilias ”breda kontakter” kommer att vara ”till stor nytta” för företagets fortsatta internationella expansion. När Cecilia använder sitt kontaktnät i sitt politiska arbete kommer frågor att kunna ställas om vilka hänsynstaganden hon gör och vilka intressen hon väger in.
För Liberalerna är näringslivet grunden för välstånd. Vi uppmuntrar att människor går mellan politik och företagande. Men formerna är helt avgörande. Den som tar på sig centrala politiska uppdrag måste ibland avstå från andra uppdrag för att undvika intressekonflikter. Det gäller oss alla.
Men Cecilia Wikströms näringslivsåtaganden är så omfattande och arvoderingen så hög att det kommer att leda till allvarliga ifrågasättanden av hennes fokus och lojaliteter som politiker. Den förtroendeskadan kommer att drabba både Cecilia själv och vårt parti.
 
Dagens beslut är inte hastigt påkommet. Jag har under flera veckors tid fört samtal med Cecilia Wikström. Jag har in i det sista hoppats, ja utgått från, att hon ska lämna sina styrelseuppdrag. Men när hon nu inte gör det så finns tyvärr ingen annan utväg än att hon lämnar vår lista.
Valberedningen kommer nu att arbeta fram ett nytt förslag till toppnamn, och partirådet ska inkallas för att fatta nytt beslut om vårt toppnamn samt eventuella följdändringar. Valsedeln i övrigt förändras inte.
Huvudfrågan är inte det formella regelverket utan hur förtroendet påverkas och om risken för intressekonflikter. Valberedningen har konstaterat att det var ett misstag från deras sida. Även jag själv som partisekreterare borde förstås ha uppmärksammat detta och agerat tidigare. Ansvaret för för detta faller på mig.
 
Nu måste vi se till att vi som är det mest Europavänliga partiet får tillfälle att tala sakpolitik. Jag känner full tillförsikt om att kommer att få fram en mycket bra toppkandidat. Vi har många kunniga, engagerade och skickliga Europavänner i vårt parti och vi kommer att ha en stark lista att gå till val med.
 
Emma Carlsson Löfdahl, vår riksdagsledamot från Jönköping, har beslutat att ta timeout i avvaktan på den rättsliga granskningen av de ekonomiska ersättningar hon tagit ut för sitt boende under arbetsveckorna i Stockholm. Hon har också sagt att hon kommer att betala tillbaka cirka 300 000 kronor till riksdagsförvaltningen.
Liberalernas förbundsstyrelse i Jönköpingsförbundet har dock kommit fram till att förtroendeskadan för Emmas del blir bestående och har därför uppmanat henne att avgå. Jag delar den bedömningen.
 
Liberala hälsningar
Maria Arnholm