Här hittar du våra debattinlägg i media:
 

2018

Lars Nyander och Susanne Jönsson (S) skriver i en insändare 20 augusti i NST/HD att de är oroade över Hälsostadens framtid. Det är vi också – om Regionen tar över och inte ger Hälsostaden självstyre. Låt professionen sköta vården istället för att tvinga personalen att anpassa sig efter politikernas och regionala tjänstemäns organisationsidéer.
Under de senaste 20 åren har Socialdemokraterna inte arbetat för Ängelholms sjukhus bästa. Utan enbart efter ideologisk inriktning.
 
1998-2002 bolagiserade en borgerlig majoritet Ängelholms och Helsingborgs sjukhus. Ängelholms sjukhus AB blev en succé, inte minst bland personalen som upplevde en bättre arbetsmiljö. Trots detta avvecklades bolaget av Socialdemokraterna, då de tog makten i Region Skåne hösten 2002.
 
2009 la dåvarande Femklövern (L, M, C, KD och MP) fram förslaget att utveckla Ängelholms sjukhus till Hälsostaden. Självklart röstade socialdemokraterna emot. Vilket man troligen inte vill påminnas om idag.
 
Ni skriver ”att stabiliteten och tryggheten riskeras om sjukvården kastas in den osäkerhet som privatisering medför”. Men var det inte precis detta ni själva lyckades med när ni nyligen ersatte den ytterst välfungerande Aleris ryggortopedi med Regionen som utförare och försatte patienterna i ett totalt kaos? Patienter fick börja om på nytt via vårdcentral och ny remiss vilket orsakat mycket bekymmer för de drabbade. Dessutom försvann viktiga vårdplatser som tidigare kunde utnyttjas av andra avdelningar.
 
Så nej, Lars Nyander och Susanne Jönsson. Att ensidigt och föga vidsynt klamra sig fast som Socialdemokraterna gör i sin tro att Regionen är den bästa arbetsgivaren är förödande för svensk sjukvård.
 
För oss Liberaler är kvaliteten på vården det absolut det viktigaste. Inte vem som utför.
 
Charlotte Engblom, (L)
Ledamot i Kommunfullmäktige och kandidat till Regionfullmäktige
Eric Sahlvall
Ledamot i Kommunfullmäktige
Sonny Rosén
Ordförande Liberalerna Ängelholm

I torsdagens NST (19 juli) hyllar Lars Nyander den nya organisationen som infördes denna mandatperioden i kommunen och framhåller bl a att de följeforskare (som intervjuat politiker och förvaltningspersoner under två år) uttalat sig positivt.
 
Detta är en sanning med modifikation. Vad forskarna tydligt sett som något riktigt positivt har varit de nya beredningarna, inte kommunstyrelsen. Där har avståndet mellan politiker och tjänstepersoner ökat och många politiker har upplevt att de haft för lite tid och fakta för att sätta sig in i olika frågor.
 
Följeforskningen har också visat på att förvaltningsorganisationen inte fungerat optimalt. Men detta vill inte Lars Nyander tala om utåt. Istället talar han i vida ord om en organisation som beundras inte bara nationellt utan också ute i Europa!
 
I artikeln verkar det som om Socialdemokraterna helt förkastat Alliansens förslag till organisation. I själva verket handlar det om ytterst små skillnader.
 
Genom att benhårt förkasta Alliansens förslag visar Socialdemokraterna att de redan börjat agera som oppositionsparti igen, trots att det är veckor kvar till valet i september!
 
Charlotte Engblom
Sonny Rosén
Eric Sahlvall

Liberalerna Ängelholm

I en krönika på kultursidan i HD/NST skriver Johanna Gredfors Ottesen i veckan om Ängelholm som en stad ”vars politiker visar ett nästan skrattretande ointresse för kultur”. Detta med anledning av den osäkra framtiden för Galleri Moment.
 
Jag delar till stor del hennes uppfattning. Kultur är inget som står högt på den politiska agendan i Ängelholm. Idag ligger de flesta besluten hos förvaltningen och inte hos politiken, vilket bl a drabbat Galleri Moment och biblioteket.
 
Efter att ha bott i Ängelholm i mer än 27 år saknar jag fortfarande  en riktig stor scen för stadens fantastiska kulturliv. Men någon scen i biblioteket, likt det förslaget som låg i Kulturstråket, lär det knappast bli när renoveringen äntligen blir klar efter ändlösa turer under flera år.
 
Partier talar gärna om hur man värnar om kulturen (inte minst i valtider), men några faktiska bevis är det sällan man ser.
 
Det är dags att höja kulturens status och att föra upp kulturfrågorna på politikernas bord!
 
På måndag presenteras slutdebatten i kommunfullmäktige kring ”Kulturen som samhällsbyggare”. Kanske kan vår rapport bli ett första steg mot en förändring. För precis som Churchill en gång sa ”ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid”. Fast frågar ni mig, tycker jag att vi har väntat tillräckligt länge!
 
Charlotte Engblom (L)
Ordförande i beredningen kultur, idrott och fritid

Stranderosionen är inte bara ett lokalt problem för oss i Ängelholm, utan ett regionalt problem för hela Skåne. Det är dessutom av nationellt intresse då det både handlar om de boende längs kustlinjen och turistnäringen och därför vill vi Liberaler att staten ska ta sitt ansvar.

Läs Christer Nylanders och Louise Eklunds debattartikel i Expressen
från den 9 april här:

Busslinje 507 kör idag på sträckan Ängelholm-Munka Ljungby-Hjärnarp-Svenstorp. En tidsödande sträckning på en busslinje som har få avgångar och gör det betydligt svårare än vad det behöver vara för ungdomar, barnfamiljer, pensionärer och alla andra att kunna åka buss till och från Hjärnarp samt Svenstorp.
 
Att busslinjen har för få turer har varit känt länge och uppmärksammat, men ingeting händer, varken hos Socialdemokrater eller hos Skånetrafiken. Detta trots att vi ska åka mer kollektivtrafik än tidigare och att Socialdemokraterna gjort det omöjligt att parkera med bilen i centrum.
 
Argumenten mot att utöka antalet turer för linje 507 är att det är för få resande.
 
Jag tycker inte att det är så konstigt, bussen erbjuder ju inte människor en tillräckligt bra tidtabell och tillräckligt med turer. Då tar man givetvis bilen.
 
Så är det att bo utanför centrum men det känns som att varken Socialdemokraterna eller Skånetrafiken förstått detta.
 
Linje 507 behöver fler turer, särskilt på helgerna, och en snabbare körväg.
 
Linjen borde därför få en systerlinje som istället för att ta omvägen via Munka Ljungby, för Hjärnarp- och Svenstorpsbor, kör direkt från Ängelholm via flygplatsen till Hjärnarp/Svenstorp.
 
Vägen via flygplatsen tillför en snabbare transport till Hjärnarp, vilket gör busslinje mer attraktiv i kombination med fler turer, samtidigt som man får ett komplement till Flygbussen.
 
Linje 507 nuvarande sträckning måste finnas kvar för de som bor mellan Hjärnarp och Munka Ljungby. Detta skulle man kunna lösa genom en busslinje som kör till Munka Ljungby sedan fortsätter till Tåstarp. Det skapar även fler bussturer till Munka Ljungby.
 
Av kommunens 41 000 invånare finns hälften utanför centrum. Ser man till de politiska besluten som tas kan man tro att alla 41 000 bor i centrum.
 
Det måste bli ett slut på detta, och ett av de första stegen är att satsa på kollektivtrafiken på landsbygden.
 
Simon Ericson, (L)  20 år

Svar på insändare av Sven Bergenstråhle med rubriken ”Några frågor till partierna i Ängelholm inför valet”, införd den 8 februari.

Det känns bra för oss liberaler när vårt partiprogram verkligen läses och omvandlas till en insändare på det sätt som Bergenstråhle gör. Det visar på att vi har en stabil, trygg och liberal grund att stå på inför valet i september.

Ja, vi vill bygga Klippanvägens förlängning för att Ängelholm ska få en fungerande trafiklösning i centrum och för tillgänglighet till Stationsområdet och stranden.
Ja, vi tycker att Parkskolan är helt fel som ett kommunalt aktivitetshus. Vi vill ha ett Kulturstråk där aktiviteter för många ska finnas, som ligger centralt och som är funktionellt och tillgänglighetsanpassat.

Ja, marknadshyror är bra, men måste också sättas in i ett sammanhang. Vi vill bygga mer – för så många som möjligt. Det kan absolut vara bra att sälja av hyresbestånd, för att kunna bygga nytt. Att äga hyreshus bara för ägandets skull tror vi inte på.

Ja, vi tror att Ängelholm ska vara en bra kommun för många, även med olika bostäder för olika skeden i livet.

Om Bergenstråhle vill ha fler konkreta, klara och tydliga svar om liberal politik i Ängelholm är vår hemsida alltid uppdaterad.

Eva Kullenberg och Charlotte Engblom,
Liberalerna i Ängelholm

DEBATTARTIKEL I TIDNINGEN NU

Återigen dalar opinionssiffrorna för Liberalerna till historiskt låga siffror och ingenting händer från riksorganisationen för att förändra situationen. Vi anser att partiledaren måste bytas ut – och det snabbt!
 
Under de senaste åren har Liberalerna tagit fram ett fantastiskt partiprogram, som inte nått väljarna. Varför? Jo, av det enkla skälet att vi ändrat innehållet, men behållit förpackningen.
 
Ingen professionell marknadsförare skulle lansera en ny produkt med oförändrad design, i förhoppning att kunderna på egen hand upptäcker det förbättrade innehållet.  Ändå verkar partiledningen vara av den åsikten. Vi låter det vara osagt om det är av rädsla eller ointresse.
 
När Birgitta Ohlsson utmanade Jan Björklund var det som om Liberalerna bara hade två alternativ till partiledare. Är det verkligen så illa att ett parti med våra rötter endast har två kandidater?
 
Nu stundar valrörelsen och det kommer att krävas otroligt mycket jobb på gräsrotsnivå för att behålla de röster vi har – så länge inget händer i partitoppen.
 
Det är inte Björklund det är fel på. Han är en lysande debattör och oerhört påläst, men vad hjälper det när väljarna inte har förtroende för oss, när de längtar efter en ny, uppdaterad, liberal modell?
 
Det är dags att satsa på ny design. Våra väljare försvinner en efter en, och det vill inte vi ska hända. Vi som kämpar på lokal nivå måste få stöd från riksorganisationen genom att ha en publikmagnet i toppen. Det är inte för sent att göra något åt det. Vi vet att många väljare bestämmer sig på slutet.
 
Bästa partistyrelse - kör inte partiet i botten.  Gör något som förändrar det som kan bli en skrämmande verklighet i september 2018 - ett liberalt parti på utvisarbänken.
Se snabbt till att ge liberalismen ett nytt ansikte (t ex Carina Sandor eller någon annan karismatisk person) som kan ge Liberalerna de röster vi så väl förtjänar i valet.


Styrelsen för Liberalerna i Ängelholm
Eva Kullenberg
Sonny Rosén
Charlotte Engblom
Eric Sahlvall
Lisbet Enbjerde
Lennarth Svensson