Här hittar du våra debattinlägg i media:
 

2017 > 11

1989 lade mina företrädare i dåvarande Folkpartiet, nu Liberalerna, en motion om Klippanvägens förlängning. Det är snart trettio år sedan. Därefter har inget hänt. Ingen har vågat fatta beslut. Liberalerna har hela tiden upprepat de starka argument som talar för att Klippanvägens förlängning är nödvändig för Ängelholms framtid. Genomfart till havet, trafiklösning för att kunna bygga i stationsområdet och att vi ängelholmare – lika väl som turister - måste ha möjlighet att ta sig till hav och strand. Egentligen självklart, eller hur?
 
1989 visste jag knappt att Ängelholm och Rönne Å fanns. Vid den tidpunkten befann jag mig på ett annat vattendrag, Amazonasfloden i Sydamerika. Nu har jag i snart femton år arbetat med mitt parti, Liberalerna, för något som faktiskt är avgörande för Ängelholms framtid och utveckling. Rönne Å och dess broar har blivit min egen Amasonas-flod. Världen är liten.
 
Ängelholm måste få en fungerande trafiklösning för framtiden. Det motsäger inte på något sätt att vi vill arbeta för bilpooler, fossilfria drivmedel och ett hållbart samhälle.
 
Men, det fungerar inte att driva icke-politik. Politiken måste se lösningar för framtiden, måste driva saker på olika arenor och våga fatta obekväma beslut. Jonas Wallin, M, var en sådan politiker. Han drev igenom Christian II:s led och idag är det nog inte någon som ifrågasätter att ”Wallins undergång” var en god idé, som nu är verklighet. Ängelholm saknar idag sådana politiker – oavsett vilken grundfärg politiken har.
 
Så, år 2019 - är min vision att se spaden sättas i marken för Klippanvägens förlängning och att en stark liberal politik har makten att fatta beslut för Ängelholm. 
 
Eva Kullenberg, L
Ledamot, kommunfullmäktige

Vi känner oro för vårt sjukhus, skriver Susanne Jönsson (S) i sin insändare 26 oktober. Jag kan inte annat än hålla med. Men mina skäl är helt annorlunda.

Under mandatperioden 1998-2002 bolagiserade en borgerlig majoritet Ängelholms och Helsingborgs sjukhus. Ängelholms sjukhus AB blev en succé, inte minst bland personalen som upplevde en bättre arbetsmiljö. Trots detta avvecklades bolaget av Socialdemokraterna, då de tog makten i Region Skåne 2002 och övergick i offentlig regi, vilket fick många i personalen att sluta.
 
När Femklövern 2009 la fram ett förslag på en utveckling av Ängelholms sjukhus som Hälsostaden var socialdemokraterna emot. Trots detta startade förarbetet till Hälsostadsprojektet 2010 och tre år senare gav regionstyrelsen OK till bygget.
 
Att Hälsostaden blivit ett lyckat projekt är alla politiker, personal och patienter överens om. Det som oroar är projektets framtid. Så sent som förra året ville (S)
införliva Hälsostaden i offentlig regi under Skånevård Sund, vilket både personalen och de borgerliga i Region Skåne satte sig emot. En av anledningarna till Hälsostadens framgång är den egna ledningen och självstyret. Men (S) var som vanligt emot människors egna initiativ och goda idéer.
 
Nu blev projektet förlängt till 2018. Och jag hoppas innerligt att vi då återtar makten så att vi kan vara säkra på att behålla den självstyrande, framgångsrika Hälsostaden i Ängelholm. Vi som är Liberaler vill att människors kraft ska tas tillvara och att det ska fortsätta finnas valfrihet inom vården.
 
Charlotte Engblom (L)
Kandidat till regionfullmäktige