Här hittar du våra debattinlägg i media:
 

2017

”Vi tycks vara tillbaka vid samma frågor som i valrörelsen”, sa Lars Nyander (S) i en intervju i NST/HD redan i maj. Anledningen till detta var att Liberalerna då hade lagt en fram en motion om att Klippanvägens förlängning skulle utredas. Och jag är beredd att ge Lars Nyander rätt, för en gång skull.
 
Vi är tillbaka vid samma frågor som i valrörelsen 2014. Men med den skillnaden att nu är det fler partier som gillar Liberalernas förslag, och till och med backar upp oss. Kanske är det så att tiden och verkligheten kommit i fatt.
 
Ska vi klara infrastrukturen till det nya Stationsområdet och Parallelltrapetsen måste vi ha en enkel väg in till de nya stadsdelarna. Samma sak gäller för alla våra turister som idag har problem att hitta till stranden och havet, om de inte varit här förut. Dessutom tror vi att ängelholmarna vill att Stadsparken ska vara en lugn, grönskande oas och inte en bullrig, trång genomfartsled till Havsbaden och Klitterhus.
 
Ängelholm står inför ett fantastiskt lyft vad gäller innerstaden. Efter kommunfullmäktiges beslut att lägga ut Parkskolan till försäljning finns det åter hopp om att byggnaden får den kärleksfulla upprustning som den är värd. Okej, den blir inte längre en skola eller ett allaktivitetshus. Istället får vi en ny spännande byggnad där stora delar av den gamla fasaden blir kvar och istället för parkeringar finns det plats för nya byggnader och ännu mer grönska då Stadsparken utvidgas och äntligen bli värdig sitt namn.
 
Att genomföra Klippanvägens förlängning är en självklarhet. Låt Skolgatan vid Stadsparken bli ett gångfartsområde och låt den stora trafiken ledas via Klippanvägen. Då får vi precis den oas vi önskar i Stadsparken och turisterna och de boende kan ta sig till havet och Stationsområdet den enkla vägen. Precis som vi Liberaler har föreslagit sedan 1989.
 
 
Charlotte Engblom (L)
Sonny Rosén (L)

De allra flesta människor känner olust över förändringar. Inte så konstigt, då rädslan är den inneboende känsla som styr vår överlevnad och många gånger är vår drivkraft. Trots det, vet vi att det enda som är säkert är att ingenting förblir som det alltid varit. Förändringar är naturliga och en del av vår utveckling.

Just nu pågår en mängd förändringar i Ängelholm. Staden kommer de närmaste åren att få nya bostadsområden bl a både vid Fridhem och Stationsområdet, och i Hälsostaden finns planer på ett högt hotell med en skybar där vi kan se ut över hela Skälderviken.

Allt detta får många att bekymras över vad som händer med ”småstadsidyllen”. Vi tycker att planerna är oerhört spännande. Om utvecklingen görs med eftertanke och med inriktning på hållbarhet blir Ängelholm som stad ännu mera attraktiv, både för besökare och för oss som bor här.

Skåne är en expansiv region och Ängelholm har ett perfekt läge för att utvecklas, tack vare flygplatsen, E6:an och kollektivtrafiken. Här finns dessutom en naturskön kombination av hav, vattenleder och sjöar, skog och öppna landskap. Allt detta ska vi vara rädda om.

Men vi ska vara öppna för förändringar. Ängelholm har utvecklats i alla tider, och kommer att fortsätta utvecklas.
 
Styrelsen för Liberalerna Ängelholm
Eva Kullenberg
Sonny Rosén
Charlotte Engblom
Lennarth Svensson
Lisbet Enbjerde
Eric Sahlvall

1989 lade mina företrädare i dåvarande Folkpartiet, nu Liberalerna, en motion om Klippanvägens förlängning. Det är snart trettio år sedan. Därefter har inget hänt. Ingen har vågat fatta beslut. Liberalerna har hela tiden upprepat de starka argument som talar för att Klippanvägens förlängning är nödvändig för Ängelholms framtid. Genomfart till havet, trafiklösning för att kunna bygga i stationsområdet och att vi ängelholmare – lika väl som turister - måste ha möjlighet att ta sig till hav och strand. Egentligen självklart, eller hur?
 
1989 visste jag knappt att Ängelholm och Rönne Å fanns. Vid den tidpunkten befann jag mig på ett annat vattendrag, Amazonasfloden i Sydamerika. Nu har jag i snart femton år arbetat med mitt parti, Liberalerna, för något som faktiskt är avgörande för Ängelholms framtid och utveckling. Rönne Å och dess broar har blivit min egen Amasonas-flod. Världen är liten.
 
Ängelholm måste få en fungerande trafiklösning för framtiden. Det motsäger inte på något sätt att vi vill arbeta för bilpooler, fossilfria drivmedel och ett hållbart samhälle.
 
Men, det fungerar inte att driva icke-politik. Politiken måste se lösningar för framtiden, måste driva saker på olika arenor och våga fatta obekväma beslut. Jonas Wallin, M, var en sådan politiker. Han drev igenom Christian II:s led och idag är det nog inte någon som ifrågasätter att ”Wallins undergång” var en god idé, som nu är verklighet. Ängelholm saknar idag sådana politiker – oavsett vilken grundfärg politiken har.
 
Så, år 2019 - är min vision att se spaden sättas i marken för Klippanvägens förlängning och att en stark liberal politik har makten att fatta beslut för Ängelholm. 
 
Eva Kullenberg, L
Ledamot, kommunfullmäktige

Vi känner oro för vårt sjukhus, skriver Susanne Jönsson (S) i sin insändare 26 oktober. Jag kan inte annat än hålla med. Men mina skäl är helt annorlunda.

Under mandatperioden 1998-2002 bolagiserade en borgerlig majoritet Ängelholms och Helsingborgs sjukhus. Ängelholms sjukhus AB blev en succé, inte minst bland personalen som upplevde en bättre arbetsmiljö. Trots detta avvecklades bolaget av Socialdemokraterna, då de tog makten i Region Skåne 2002 och övergick i offentlig regi, vilket fick många i personalen att sluta.
 
När Femklövern 2009 la fram ett förslag på en utveckling av Ängelholms sjukhus som Hälsostaden var socialdemokraterna emot. Trots detta startade förarbetet till Hälsostadsprojektet 2010 och tre år senare gav regionstyrelsen OK till bygget.
 
Att Hälsostaden blivit ett lyckat projekt är alla politiker, personal och patienter överens om. Det som oroar är projektets framtid. Så sent som förra året ville (S)
införliva Hälsostaden i offentlig regi under Skånevård Sund, vilket både personalen och de borgerliga i Region Skåne satte sig emot. En av anledningarna till Hälsostadens framgång är den egna ledningen och självstyret. Men (S) var som vanligt emot människors egna initiativ och goda idéer.
 
Nu blev projektet förlängt till 2018. Och jag hoppas innerligt att vi då återtar makten så att vi kan vara säkra på att behålla den självstyrande, framgångsrika Hälsostaden i Ängelholm. Vi som är Liberaler vill att människors kraft ska tas tillvara och att det ska fortsätta finnas valfrihet inom vården.
 
Charlotte Engblom (L)
Kandidat till regionfullmäktige

Ängelholm står inför det som många kommuner gör idag. Brist på bostäder. Liberalerna inser det och ser att vi måste bygga mer och på platser där människor vill bo.
 
Jag vill bo på en husbåt. Jag vill att det ska byggas husbåtar i Ängelholms kommun, där människor kan välja att bo. Precis som man idag kan i vissa kommuner, t ex Västerås och Stockholm. I Amsterdam i Holland är det ett boende där kanalsystemet används som tomtmark.
 
Skulle husbåtar kunna fungera i Ängelholms kommun? Givetvis. Fastighetsbildning kan omfatta vattenområden, och ”vattentomt” avsedd för en husbåt kan styckas av som en vanlig tomt. En husbåt klassas som fast egendom om den ”inte med lätthet kan flyttas”.  För att husbåten ska vara bostad bör det finnas permanent förbindelse med land genom elledningar och vatten och avlopp ska skötas enligt gällande regler.
 
Vi skulle kunna ha husbåtar i Skälderviken, Magnarp, Vejbystrand och varför inte i Skepparkroken och Björkhagen? Vi måste börja fundera över var och hur vi kan bygga på olika sätt och för olika målgrupper. Det är svårt att bygga idag, det är dyrt och många har synpunkter och åsikter. Därför är det viktigt att börja bygga – nu. Inte imorgon, inte om en månad eller ett år. NU.
 
Husbåtar är en del av att tänka nytt och annorlunda för Ängelholm som vi Liberaler ser fram emot att få göra efter valet 2018. Och själv ser jag fram emot när jag kan kliva över relingen och låsa upp dörren till min alldeles egna husbåt.
 
Eva Kullenberg
Ledamot, kommunfullmäktige, Ängelholm

Ängelholms stadshus byggdes 1974, arkitekt var Sten Samuelsson.
Byggnaden blev snabbt erkänd och uppmärksammad för sin djärva och unika utformning, både inom och utom landet. Och med åren har den utmanande byggnaden vid Rönne å blivit en viktig del av Ängelholms identitet.
Stadshuset byggdes för att hysa kommunens politiker, tjänstepersoner och administration. Härifrån skulle staden styras, och sedan länge är byggnad och verksamhet förenade i en självklar helhet som inte låter sig slitas itu utan smärtsamma konsekvenser.

Ängelholm har inte många byggnadsverk s´av sådant värde att de kan betecknas som omistliga. De vi har ska vi vara rädda om och inte peta i med klåfingrid okänslighet.
Medborgarna gar en låg tolerans för den sortens förnyelse, det visade sig med tydlighet när Pyttebrons framtid härom året ifrågasattes.
Stadshuset har allvarliga brister som måste åtgärdas, bl a är det oflexibelt  ur arbetssynpunkt och ventilationen är otillräcklig.

Nu har en politisk majoritet, med Lars Nyander (S) som anförare i kommunstyrelsen, drivit igenom att huset ska tömmas på all nuvarande verksamhet, säljas till Ängelhlmslokaler och inte längre vara det stadshus som det var menat att vara. Det ska istället byggas nytt. Vad Ängelholmslokaler ska göra med byggnaden vet ingen.
Socialdemokraterna med Lars Nyander i spetsen kommer med detta beslut att degradera stadshuset till en byggnad som har mist sin själ.

Liberalerna vill ha kvar det flaggskepp vi känner stolthet över och förknippar med ett Ängelholm som värnar sin identitet. Beslutet måste rivas upp och stadshuset måste ges en ärlig chans att förbli stadshus.

Eva Kullenberg, ordförande Liberalerna Ängelholm
Einar Fjellman, Liberalerna

Jag använder mig av biblioteket nästan dagligen. Jag fjärrlånar böcker från nordvästra Skånes alla bibliotek, jag lånar böcker och filmer som finns här, jag beställer artiklar från t ex Lund och jag får hjälp med att hitta information jag behöver av kunnig och kompetent personal. Biblioteket har liksom alltid funnits där - från att jag lyssnade på föredrag av Gunilla Bergström som berättade om Alfons Åberg i ett litet tätortsbibliotek i Norrland i början på 1970-talet till idag när jag själv har skrivit böcker som går att låna på bibliotek.
 
Det är lätt att ta saker för givna. Bibliotek är en sådan sak, eller hur? Nu är risken stor att vi i Ängelholm snart inte har något bibliotek.
 
Att biblioteket har varit i dåligt skick har de som hade makten 2006 till 2014 – dåvarande alliansen, inklusive jag själv – vetat. Ingen politiker kan säga att man inte vet eller har förstått att biblioteket är i uselt skick. Diskussionen om renovering och kulturstråk fördes i alliansen, men kom inte längre. Socialdemokraterna kom till makten 2014 med en vetskap om att det regnar in och att lokalerna inte är optimala på något sätt för de verksamheter som finns där. De har inte gjort ett dyft åt saken.
 
Och nu står vi med facit. Det regnar in. Det ser vi. Vi har inte en aning om vad som hänt i väggar och golv. Böcker tål inte vatten. Personal måste ha en bra arbetsmiljö. Vi har digitala lösningar som behöver byggas in i huset. Panikrenoveringar är aldrig bra, det blir bara ett dyrt elände.
 
Detta är ett totalt fiasko och ett haveri för politiken i Ängelholm.
 
Bibliotek måste finnas. Bibliotek måste få kosta. Personal måste finnas på biblioteken. Politiken måste äga den här frågan, ta tag i den och se till att det blir en helhetslösning i samarbete med personalen.
 
Att vara utan bibliotek vill jag inte vara. Jag vill att du och jag ska kunna ta för givet att det finns. För att vara utan det som ett bibliotek kan erbjuda, det är inte ett Ängelholm jag vill ha. Någonsin.
 
Eva Kullenberg, L
Ledamot, kommunfullmäktige

Den 7 februari tar Regionstyrelsen beslut om att överta ryggkirurgin från Ängelholms sjukhus. Om beslutet blir verklighet är det början på slutet för Ängelholms sjukhus som tappar värdefull kompetens. Trots att kvalitet och tillgängligheten idag är betydligt bättre på Ängelholms sjukhus väljer Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att vilja driva igenom ett ödesbeslut för Ängelholm. Det blir än mer allvarligt när en majoritet av ortopedläkarna på Helsingborgs lasarett varnar för att kvaliteten och möjligheten att ta hand om dessa patienter är i fara, om Region Skåne tar tillbaka det i offentlig regi. 
 
Liberalerna och Alliansen är tydliga med att vi vill ha kvar Ängelholms sjukhus och vi uppmanar styret och SD att backa från beslutet innan det är försent. För Liberalerna är det viktigt att Ängelholmsborna får en nära och trygg vård - inte vem som driver vården!
 
Sven Bergman (L)
Eva Kullenberg (L)
Charlotte Engblom (L)