Ge Hälsostaden självstyre!

Lars Nyander och Susanne Jönsson (S) skriver i en insändare 20 augusti i NST/HD att de är oroade över Hälsostadens framtid. Det är vi också – om Regionen tar över och inte ger Hälsostaden självstyre. Låt professionen sköta vården istället för att tvinga personalen att anpassa sig efter politikernas och regionala tjänstemäns organisationsidéer.
Under de senaste 20 åren har Socialdemokraterna inte arbetat för Ängelholms sjukhus bästa. Utan enbart efter ideologisk inriktning.
 
1998-2002 bolagiserade en borgerlig majoritet Ängelholms och Helsingborgs sjukhus. Ängelholms sjukhus AB blev en succé, inte minst bland personalen som upplevde en bättre arbetsmiljö. Trots detta avvecklades bolaget av Socialdemokraterna, då de tog makten i Region Skåne hösten 2002.
 
2009 la dåvarande Femklövern (L, M, C, KD och MP) fram förslaget att utveckla Ängelholms sjukhus till Hälsostaden. Självklart röstade socialdemokraterna emot. Vilket man troligen inte vill påminnas om idag.
 
Ni skriver ”att stabiliteten och tryggheten riskeras om sjukvården kastas in den osäkerhet som privatisering medför”. Men var det inte precis detta ni själva lyckades med när ni nyligen ersatte den ytterst välfungerande Aleris ryggortopedi med Regionen som utförare och försatte patienterna i ett totalt kaos? Patienter fick börja om på nytt via vårdcentral och ny remiss vilket orsakat mycket bekymmer för de drabbade. Dessutom försvann viktiga vårdplatser som tidigare kunde utnyttjas av andra avdelningar.
 
Så nej, Lars Nyander och Susanne Jönsson. Att ensidigt och föga vidsynt klamra sig fast som Socialdemokraterna gör i sin tro att Regionen är den bästa arbetsgivaren är förödande för svensk sjukvård.
 
För oss Liberaler är kvaliteten på vården det absolut det viktigaste. Inte vem som utför.
 
Charlotte Engblom, (L)
Ledamot i Kommunfullmäktige och kandidat till Regionfullmäktige
Eric Sahlvall
Ledamot i Kommunfullmäktige
Sonny Rosén
Ordförande Liberalerna Ängelholm