Den som begår brott med hedersmotiv ska utvisas – offren ska få stanna

BROTTSOFFREN SKA VÄRNAS. Därför ska den dömdes anhöriga få stanna i Sverige.
I dag ska utvisning prövas av domstol om brottet motsvarar minst ett års fängelse. Vid beslut om utvisning ska domstolen alltid ta hänsyn till den dömdes anknytning till det svenska samhället. Särskilt ska domstolen beakta om den dömde har barn eller andra anhöriga här, något som blir kontraproduktivt vid brott med hedersmotiv eftersom det är just mot de egna anhöriga som brottet riktar sig.

Lagen behöver ändras. Liberalerna föreslår att utvisning som huvudregel utdöms vid alla brott med hedersmotiv där fängelse ingår i domen.

Lagändringen ska kombineras med en kraftig ambitionshöjning för att alla ska känna till sina rättigheter i Sverige och känna till svensk lag. Det gäller både barn och vuxna som kommer till Sverige och personer som redan bor här. Offren ska kunna vara säkra på att lagen och samhället står på deras sida. Alla ska också ha vetskap om att det i påföljden för brott med hedersmotiv normalt ingår utvisning.
Den dömdes anhöriga ska kunna få fortsatt uppehållstillstånd, även om den ursprungliga grunden för uppehållstillstånd upphör när den dömde utvisas.

Andra förslag från Liberalerna
mot hedersrelaterad brottslighet:

  • Inför ”Lex Fadime” – straffskärpning för brott som begås med hedersrelaterade motiv
  • Skapa en särskild brottsrubricering för hedersrelaterade brott
  • Totalförbud mot erkännande av barnäktenskap samt skärpta straff
  • Ge socialnämnden rätt att besluta om utreseförbud om det behövs för att skydda ett barn från könsstympning, tvångsäktenskap eller liknande övergrepp utomlands
  • Nationell strategi mot våld mot barn, med tydligt fokus på barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck
  • Ändra lagen så att inte föräldrar fritt ska kunna säga upp barnens medborgarskap t.ex. för att föra dem utomlands till tvångsäktenskap
  • Öronmärk en halv miljard kronor extra under en fyraårsperiod i statliga resurser för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter