Sanning och konsekvens om nya organisationen

I torsdagens NST (19 juli) hyllar Lars Nyander den nya organisationen som infördes denna mandatperioden i kommunen och framhåller bl a att de följeforskare (som intervjuat politiker och förvaltningspersoner under två år) uttalat sig positivt.
 
Detta är en sanning med modifikation. Vad forskarna tydligt sett som något riktigt positivt har varit de nya beredningarna, inte kommunstyrelsen. Där har avståndet mellan politiker och tjänstepersoner ökat och många politiker har upplevt att de haft för lite tid och fakta för att sätta sig in i olika frågor.
 
Följeforskningen har också visat på att förvaltningsorganisationen inte fungerat optimalt. Men detta vill inte Lars Nyander tala om utåt. Istället talar han i vida ord om en organisation som beundras inte bara nationellt utan också ute i Europa!
 
I artikeln verkar det som om Socialdemokraterna helt förkastat Alliansens förslag till organisation. I själva verket handlar det om ytterst små skillnader.
 
Genom att benhårt förkasta Alliansens förslag visar Socialdemokraterna att de redan börjat agera som oppositionsparti igen, trots att det är veckor kvar till valet i september!
 
Charlotte Engblom
Sonny Rosén
Eric Sahlvall

Liberalerna Ängelholm