Rädda Ängelholms stränder

Stranderosionen är inte bara ett lokalt problem för oss i Ängelholm, utan ett regionalt problem för hela Skåne. Det är dessutom av nationellt intresse då det både handlar om de boende längs kustlinjen och turistnäringen och därför vill vi Liberaler att staten ska ta sitt ansvar.

Läs Christer Nylanders och Louise Eklunds debattartikel i Expressen
från den 9 april här: