4 miljarder per år i höjda lärarlöner

- Inför huvudlärare i varje ämne med 5000 kronor mer i månaden

Inom några år saknas 77 000 utbildade lärare. Det är uppenbart att anställningsvillkoren sammantaget inte är tillräckligt bra. Alltför få lärare examineras varje år. Det är särskilt allvarligt i kategorin ämneslärare på högstadiet och gymnasiet. Det är dessutom i denna lärarkategori som flest avhopp sker från utbildningen.

Liberalerna föreslår:

  • 30 000 tjänster som huvudlärare i ämne. 5000 kr/mån extra. Totalt 2,5 miljarder/år.
  • 1000 tjänster som lektor i ämne i högstadium/gymnasium. 10000 kr/mån extra. Totalt 400 miljoner/år
  • 1000 tjänster som metodiklektor vid lärarhögskolorna. 5000 kr/mån. Totalt 100 miljoner/år
  • Professionsprogram enligt utredningen om skolprofessioner (SOU 2016:06). Totalt 1 miljard/år.

Totalt statligt tillskott: 4 miljarder/år till ökade lärarlöner. Tjänster som huvudlärare och lektor ska regleras i skollagen.
Lärarna har Sveriges viktigaste jobb. De ska rusta kommande generationer för livet och ge alla barn i Sverige möjlighet att nå sina drömmar. Vi behöver fler skickliga lärare och Sverige ska vara ett land där de allra bästa i varje årskull vill bli lärare. För att lyckas med det krävs att yrkets status ökar och att lärarlönerna höjs rejält.

FÖRSLAGEN:
Huvudlärare i ämnen på varje skola med 5000 kronor mer i lön
Liberalerna föreslår att huvudlärare inrättas i alla ämnen och att en huvudlärare ska ha ett lönepåslag med 5000 kronor i månaden. Huvudläraren ska finnas i låg- och mellanstadiet i ämnen där det förekommer nationella prov och i samtliga ämnen på högstadiet och gymnasiet.
Totalt inrättas 30 000 tjänster som huvudlärare i ämne till en kostnad av 2,5 miljarder årligen.

Lektorer i ämnen på grundskolan och gymnasiet
Att lektorer med en avlagd doktors- eller licentiatexamen finns anställda på gymnasiet och högstadiet utvecklar ämneslärarna, stärker samarbetet med högskolor och universitet samt skapar en ytterligare karriärväg. Liberalerna föreslår att lektorer i ämnen inrättas och att en lektor ska ha ett lönepåslag med 10 000 kronor i månaden.
Totalt inrättas 1000 tjänster som lektor i ämne till en kostnad av 400 miljoner årligen.
Metodiklektor vid lärarhögskolan

Det finns ett stort behov att införa metodik, d v s undervisningsskicklighet, i lärarutbildningen. Utbildningen i metodik ska bedrivas av yrkesskickliga förstelärare som är verksamma i skolväsendet. Liberalerna föreslår att metodiklektorer ska inrättas vid lärarhögskolorna och att en metodiklektor ska ha ett lönepåslag på 5000 kronor i månaden.
Totalt inrättas 1000 tjänster som metodiklektor vid lärarhögskolorna till en kostnad av 100 miljoner årligen.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter