Linje 507 behöver fler turer och ny sträckning

Busslinje 507 kör idag på sträckan Ängelholm-Munka Ljungby-Hjärnarp-Svenstorp. En tidsödande sträckning på en busslinje som har få avgångar och gör det betydligt svårare än vad det behöver vara för ungdomar, barnfamiljer, pensionärer och alla andra att kunna åka buss till och från Hjärnarp samt Svenstorp.
 
Att busslinjen har för få turer har varit känt länge och uppmärksammat, men ingeting händer, varken hos Socialdemokrater eller hos Skånetrafiken. Detta trots att vi ska åka mer kollektivtrafik än tidigare och att Socialdemokraterna gjort det omöjligt att parkera med bilen i centrum.
 
Argumenten mot att utöka antalet turer för linje 507 är att det är för få resande.
 
Jag tycker inte att det är så konstigt, bussen erbjuder ju inte människor en tillräckligt bra tidtabell och tillräckligt med turer. Då tar man givetvis bilen.
 
Så är det att bo utanför centrum men det känns som att varken Socialdemokraterna eller Skånetrafiken förstått detta.
 
Linje 507 behöver fler turer, särskilt på helgerna, och en snabbare körväg.
 
Linjen borde därför få en systerlinje som istället för att ta omvägen via Munka Ljungby, för Hjärnarp- och Svenstorpsbor, kör direkt från Ängelholm via flygplatsen till Hjärnarp/Svenstorp.
 
Vägen via flygplatsen tillför en snabbare transport till Hjärnarp, vilket gör busslinje mer attraktiv i kombination med fler turer, samtidigt som man får ett komplement till Flygbussen.
 
Linje 507 nuvarande sträckning måste finnas kvar för de som bor mellan Hjärnarp och Munka Ljungby. Detta skulle man kunna lösa genom en busslinje som kör till Munka Ljungby sedan fortsätter till Tåstarp. Det skapar även fler bussturer till Munka Ljungby.
 
Av kommunens 41 000 invånare finns hälften utanför centrum. Ser man till de politiska besluten som tas kan man tro att alla 41 000 bor i centrum.
 
Det måste bli ett slut på detta, och ett av de första stegen är att satsa på kollektivtrafiken på landsbygden.
 
Simon Ericson, (L)  20 år