Klara och tydliga svar om liberal politik

Svar på insändare av Sven Bergenstråhle med rubriken ”Några frågor till partierna i Ängelholm inför valet”, införd den 8 februari.

Det känns bra för oss liberaler när vårt partiprogram verkligen läses och omvandlas till en insändare på det sätt som Bergenstråhle gör. Det visar på att vi har en stabil, trygg och liberal grund att stå på inför valet i september.

Ja, vi vill bygga Klippanvägens förlängning för att Ängelholm ska få en fungerande trafiklösning i centrum och för tillgänglighet till Stationsområdet och stranden.
Ja, vi tycker att Parkskolan är helt fel som ett kommunalt aktivitetshus. Vi vill ha ett Kulturstråk där aktiviteter för många ska finnas, som ligger centralt och som är funktionellt och tillgänglighetsanpassat.

Ja, marknadshyror är bra, men måste också sättas in i ett sammanhang. Vi vill bygga mer – för så många som möjligt. Det kan absolut vara bra att sälja av hyresbestånd, för att kunna bygga nytt. Att äga hyreshus bara för ägandets skull tror vi inte på.

Ja, vi tror att Ängelholm ska vara en bra kommun för många, även med olika bostäder för olika skeden i livet.

Om Bergenstråhle vill ha fler konkreta, klara och tydliga svar om liberal politik i Ängelholm är vår hemsida alltid uppdaterad.

Eva Kullenberg och Charlotte Engblom,
Liberalerna i Ängelholm