Mobila klassrum ger kunskap och frihet

Skolan ska vara en plats där barnen både skapar drömmar och en plats där de tack vare kunskap kan få drömmar att gå i uppfyllelse.

Pisa 2015 var ett trendbrott, men tyvärr går utvecklingen utför igen  – närmare  20 procent av eleverna klarade inte att komma in på gymnasiet i höstas. Kunskapsresultaten påverkas av klimatet i klassrummet. Och vi ser idag att Sverige är ett land med stök och bristande studiero. Majoriteten av lärarna anser att arbetet i klassrummet störs av elevers användning av sms, chatt, spel eller sociala medier. Forskning visar att koncentration är avgörande för att inlärning ska ske. I en miljö där mobiler flashar och där elever ständigt avbryts i tanken är möjligheten att tillgodogöra sig kunskap liten.

En framgångsrik skolpolitik måste utformas med alla barns bästa för ögonen. Det är framförallt de barn som inte kommer från studiemotiverande hem som förlorar på en skola som tappar i kunskap. Det är de lågpresterande eleverna som förbättrar sina resultat allra mest när lektionerna är mobilfria.

Barnen ska ha rätt till en studiemiljö som gör att de kan tillgodogöra sig kunskap och lärarna ska få ägna sin tid åt det som de är utbildade till; att undervisa sina elever. Därför föreslår Liberalerna idag en ny lagstiftning om mobilfria klassrum i grundskola och gymnasiet. Sverige ska gå samma väg som Frankrike där president Macron infört mobilförbud i klassrummen.

Digitaliseringen har tagit sig in i svenska klassrum och många barn tar del av hjälpmedel som underlättar deras vardag. Men det ska inte blandas ihop med att använda privata mobiler på lektioner. Om lärare vill använda digitala verktyg ska de tillhandahållas av skolan, undervisningen ska inte vara beroende av vilken mobil föräldrar kan köpa till sina barn.

Vi liberaler är besjälade av kunskapsskolan för det är den som gör att barn, oavsett varifrån de kommer och vart de är på väg, har möjlighet att ta sig dit de vill. För att ge den möjligheten måste stöket ersättas med lugn och studiero. Mobiler är fantastiska, men de hör inte hemma i klassrummet.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter