Jag hoppas spaden sätts i marken 2019

1989 lade mina företrädare i dåvarande Folkpartiet, nu Liberalerna, en motion om Klippanvägens förlängning. Det är snart trettio år sedan. Därefter har inget hänt. Ingen har vågat fatta beslut. Liberalerna har hela tiden upprepat de starka argument som talar för att Klippanvägens förlängning är nödvändig för Ängelholms framtid. Genomfart till havet, trafiklösning för att kunna bygga i stationsområdet och att vi ängelholmare – lika väl som turister - måste ha möjlighet att ta sig till hav och strand. Egentligen självklart, eller hur?
 
1989 visste jag knappt att Ängelholm och Rönne Å fanns. Vid den tidpunkten befann jag mig på ett annat vattendrag, Amazonasfloden i Sydamerika. Nu har jag i snart femton år arbetat med mitt parti, Liberalerna, för något som faktiskt är avgörande för Ängelholms framtid och utveckling. Rönne Å och dess broar har blivit min egen Amasonas-flod. Världen är liten.
 
Ängelholm måste få en fungerande trafiklösning för framtiden. Det motsäger inte på något sätt att vi vill arbeta för bilpooler, fossilfria drivmedel och ett hållbart samhälle.
 
Men, det fungerar inte att driva icke-politik. Politiken måste se lösningar för framtiden, måste driva saker på olika arenor och våga fatta obekväma beslut. Jonas Wallin, M, var en sådan politiker. Han drev igenom Christian II:s led och idag är det nog inte någon som ifrågasätter att ”Wallins undergång” var en god idé, som nu är verklighet. Ängelholm saknar idag sådana politiker – oavsett vilken grundfärg politiken har.
 
Så, år 2019 - är min vision att se spaden sättas i marken för Klippanvägens förlängning och att en stark liberal politik har makten att fatta beslut för Ängelholm. 
 
Eva Kullenberg, L
Ledamot, kommunfullmäktige