Fortsatt självstyre för Hälsostaden en självklarhet för Liberalerna

Vi känner oro för vårt sjukhus, skriver Susanne Jönsson (S) i sin insändare 26 oktober. Jag kan inte annat än hålla med. Men mina skäl är helt annorlunda.

Under mandatperioden 1998-2002 bolagiserade en borgerlig majoritet Ängelholms och Helsingborgs sjukhus. Ängelholms sjukhus AB blev en succé, inte minst bland personalen som upplevde en bättre arbetsmiljö. Trots detta avvecklades bolaget av Socialdemokraterna, då de tog makten i Region Skåne 2002 och övergick i offentlig regi, vilket fick många i personalen att sluta.
 
När Femklövern 2009 la fram ett förslag på en utveckling av Ängelholms sjukhus som Hälsostaden var socialdemokraterna emot. Trots detta startade förarbetet till Hälsostadsprojektet 2010 och tre år senare gav regionstyrelsen OK till bygget.
 
Att Hälsostaden blivit ett lyckat projekt är alla politiker, personal och patienter överens om. Det som oroar är projektets framtid. Så sent som förra året ville (S)
införliva Hälsostaden i offentlig regi under Skånevård Sund, vilket både personalen och de borgerliga i Region Skåne satte sig emot. En av anledningarna till Hälsostadens framgång är den egna ledningen och självstyret. Men (S) var som vanligt emot människors egna initiativ och goda idéer.
 
Nu blev projektet förlängt till 2018. Och jag hoppas innerligt att vi då återtar makten så att vi kan vara säkra på att behålla den självstyrande, framgångsrika Hälsostaden i Ängelholm. Vi som är Liberaler vill att människors kraft ska tas tillvara och att det ska fortsätta finnas valfrihet inom vården.
 
Charlotte Engblom (L)
Kandidat till regionfullmäktige