Liberalerna KU-anmäler Regnér för LSS-krisen

Att alla människor i Sverige ska kunna leva i frihet och delta i samhällslivet är en grundbult i ett liberalt samhälle. Därför är LSS-lagstiftningen som vi liberaler införde på 90-talet och som ger människor med svåra funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans, så oerhört viktig.

Därför har  Bengt Eliasson (liberalernas talesperson i funktionshinderpolitiska frågor) lämnat in en KU-anmälan för att pröva om statsrådet Åsa Regnér begränsat tillgången till assistans, genom att påverka Försäkringskassans myndighetsutövning på ett felaktigt sätt.

Liberalerna har, från dag ett, kritiserat och manat regeringen att ta tillbaka direktordern till Försäkringskassan som Åsa Regnér gav i regleringsbrevet 2016, då hon uppmanade
myndigheten att ”bidra med att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.”

Läs Jan Björklunds och Bengt Eliassons debattartikel i Aftonbladet från den 19 oktober 2018

Nyhetsarkiv