Motion angående byggande av husbåtar

Ängelholms kommun har ett attraktivt läge, men som många andra inflyttningskommuner saknar vi bostäder. Vi har vackra hamnar och stränder som borde kunna användas bättre och till gagn för fler än vad som sker idag. Slår man ihop de två förutsättningarna finns alla möjligheter för att göra Ängelholms kommun än bättre och mer attraktivt.

Det menar Eva Kullenberg som lagt en liberal motion till Kommunfullmäktige angående byggande av husbåtar.

I motionen föreslås att en utredning genomförs för att se om möjlighet finns att bygga en husbåtspark i Skäldervikens hamn och att utredningen genomförs och återrapporteras till kommunfullmäktige juni 2018

Våra senaste nyheter

Nyhetsarkiv