Vattendagen 23 september Liberalt initiativ från början

Inför Vattendagen lördagen den 23 september arrangerar Liberalerna Ängelholm den 19 september kl 18.30 en föreläsning och debatt om hur vi kan arbeta lokalt i valrörelsen utifrån rapporten från Liberalernas klimat- och miljöarbetsgrupp under ledning av Jan-Erik Bengtsson, profilgruppledare för miljöfrågor i Liberalerna Ängelholm.

Redan 2014 lämnade Sven Bergman (L) in en motion till kommunfullmäktige om att arrangera en "Vattendag" i kommunal regi. Syftet var att skapa kompetens och förståelse hos kommande generationer för vår påverkan på vattenbiotoper och vattenkvalitet. Kommunfullmäktige avslog motionen, men nu har alltså Naturskyddsföreningen (som en gång startades av liberaler) tagit över initiativet och Ängelholm får äntligen sin Vattendag!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter