Otillräcklig försvarsuppgörelse mellan regeringen, M och C

Vi lever i en orolig värld. Säkerhetsläget kring Sverige har försämrats, Ryssland med Putin i spetsen fortsätter den militära upprustningen på andra sidan Östersjön. Utvecklingen är oroande och decennier av svensk nedrustning och naivitet måste brytas. Att ha ett starkt försvar är en kärnuppgift för staten, det handlar i grunden om att skapa trygghet för oss alla som bor här, att försvara vår demokrati och vår frihet.

Jag är besviken över den försvarsuppgörelse som regeringen idag slutit med Moderaterna och Centerpartiet. Den innebär att man täpper till de svarta hålen i Försvarsbeslutet från 2015, som redan i sig själv var otillräckligt för de behov som det svenska försvaret har. Det lappas och lagas nu i tidigare underfinansierade beslut men det är inte det som behövs. Sverige behöver istället en kraftig förstärkning av försvarsförmågan, minst det dubbla från det som regeringen, Moderaterna och Centerpartiet idag kommit överens om. Det är obegripligt att regeringen fortfarande tänker skrota 100 Jas-plan när Sverige behöver öka flygvapnets kapacitet. Vi behöver också mer av kustförsvar.

Från Liberalernas sida kan vi inte ställa oss bakom en uppgörelse som denna. Försvaret behöver mer. Ansvar är inte att fylla igen hålen i försvarsbudgeten; ansvar är att stärka den svenska försvarsförmågan. Det fortsätter vi liberaler att jobba för - för friheten är värd att försvaras.

Liberala hälsningar,
Jan Björklund

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter