Misstroendeförklaring mot tre statsråd

Att hemliga uppgifter som riskerat rikets säkerhet har varit tillgängliga för andra länder är mycket allvarligt. Det kan inte betecknas som något annat än ett säkerhetshaveri och ett politiskt haveri. Alliansen har idag meddelat att vi kommer rikta misstroendeförklaring mot infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist. Vi kommer begära att talmannen kallar riksdagen till ett extra sammanträde för att ta ställning till förtroendet för de tre statsråden.
 
Sekretessbelagd information om både enskilda personer och rikets säkerhet har hanterats i strid mot gällande lagstiftning och kommit personer utan säkerhetsprövning till del. Denna information kan användas för att skada enskilda och Sverige. Ingen vet med säkerhet om den hemliga informationen kommit i orätta händer, men både Säpo och ÖB utgår från detta. Detta är ytterst allvarligt.
 
Det vittnar om en stor naivitet på många nivåer i den svenska statsförvaltningen, tyvärr även inom den allra högsta. Statsministern kallar det hela för ett haveri. Jag kan inte annat än instämma. Regeringens arbete och ansvarstagande under hanteringen av denna skandal är ett stort haveri.
 
Läckaget av hemliga uppgifter har försatt Sverige i ett allvarligt läge. Att begära att tre statsråd i en regering ska avgå har aldrig tidigare skett i Sverige. Mycket tyder på att det här kan vara det största säkerhetsläckaget sedan spionen Stig Bergling. Säkerhetskrisen innebär att såväl enskilda människors som rikets säkerhet riskerats. Detta måste få politiska konsekvenser och ansvar måste utkrävas.
 
Liberala hälsningar,
Jan Björklund

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter