Riv upp beslutet att flytta stadshuset!

Ängelholms stadshus byggdes 1974, arkitekt var Sten Samuelsson.
Byggnaden blev snabbt erkänd och uppmärksammad för sin djärva och unika utformning, både inom och utom landet. Och med åren har den utmanande byggnaden vid Rönne å blivit en viktig del av Ängelholms identitet.
Stadshuset byggdes för att hysa kommunens politiker, tjänstepersoner och administration. Härifrån skulle staden styras, och sedan länge är byggnad och verksamhet förenade i en självklar helhet som inte låter sig slitas itu utan smärtsamma konsekvenser.

Ängelholm har inte många byggnadsverk s´av sådant värde att de kan betecknas som omistliga. De vi har ska vi vara rädda om och inte peta i med klåfingrid okänslighet.
Medborgarna gar en låg tolerans för den sortens förnyelse, det visade sig med tydlighet när Pyttebrons framtid härom året ifrågasattes.
Stadshuset har allvarliga brister som måste åtgärdas, bl a är det oflexibelt  ur arbetssynpunkt och ventilationen är otillräcklig.

Nu har en politisk majoritet, med Lars Nyander (S) som anförare i kommunstyrelsen, drivit igenom att huset ska tömmas på all nuvarande verksamhet, säljas till Ängelhlmslokaler och inte längre vara det stadshus som det var menat att vara. Det ska istället byggas nytt. Vad Ängelholmslokaler ska göra med byggnaden vet ingen.
Socialdemokraterna med Lars Nyander i spetsen kommer med detta beslut att degradera stadshuset till en byggnad som har mist sin själ.

Liberalerna vill ha kvar det flaggskepp vi känner stolthet över och förknippar med ett Ängelholm som värnar sin identitet. Beslutet måste rivas upp och stadshuset måste ges en ärlig chans att förbli stadshus.

Eva Kullenberg, ordförande Liberalerna Ängelholm
Einar Fjellman, Liberalerna