Stoppa regeringens skattechock

Sverige står inför stora utmaningar. För att säkra välfärden för framtiden behöver fler människor ett arbete. Nyanlända måste få en chans på den svenska arbetsmarknaden för att kunna få friheten att försörja sig själva. För oss liberaler är jobb och företagande grunden för välfärdssamhället.
 
Sverige har redan världens högsta marginalskatter. Men regeringen vill nu ytterligare höja skatten både på jobb och företagande. De rödgrönas tillväxtfientliga politik slår nu hårt mot människor och företag. Det lönar sig för lite med utbildning och de höjda marginalskatterna siktar in sig inte minst på kvinnodominerade yrken; många barnmorskor och förskolechefer med lång utbildning får höjd skatt. Samtidigt blir det dyrare att anställa och mindre lönt att driva företag.
 
Det är en oroväckande utveckling. Vänsterpartiet har aldrig tidigare haft ett sådant inflytande som de har över svensk politik idag. Min ambition är att stoppa regeringens skattehöjningar; marginalskatter, införd flygskatt och höjd entreprenörsskatt som skulle slå hårt mot människor, näringsliv, företag och glesbygd.
 
Från Liberalernas sida vill vi att riksdagen tydliggör för regeringen att skattehöjningarna inte ska ske. Det vore olyckligt och oansvarigt om regeringen inte lyssnade och det måste i så fall få konsekvenser. Lärdomen från 90-talets ekonomiska kris är att regeringens budget behöver tas som en helhet för att inte skapa ett budgetunderskott och äventyra ekonomin. Därför kommer vi inte att bryta ut delar av regeringens budget utan väljer istället att skapa en majoritet för att se till att de inte läggs fram. Liberalerna kommer inte heller att på något sätt göra oss beroende av aktivt stöd av Sverigedemokraterna.
 
Sverige behöver mindre av rödgröna skattehöjningar och mer av liberal ekonomisk politik.
 
Liberala hälsningar,
 
Jan Björklund

Nyhetsarkiv