Sveriges försvar måste stärkas

Sveriges försvar måste stärkas rejält. I samband med helgens rikskonferens med Folk och försvar i Sälen gav Jan Björklund tydligt besked om att Sverige nu måste börja öka försvarsanslagen snabbt, med start redan i år. Läs gärna hela intervjun i Dagens Nyheter här: http://bit.ly/2j5fYKD
 
Att Liberalerna tar ställning för detta beror på att hotet mot de liberala värdena ökar i dagens omvärld. Sveriges säkerhetsläge har försämrats. Ett allt mer auktoritärt Ryssland rustar upp, även i Östersjön, och tar kontroll över grannlandsterritorium genom öppen aggression. Efterkrigstidens säkerhetsordning är satt ur spel av Ryssland.
 
Vi som står upp för västvärldens liberala demokratiska samhällsmodell måste ta detta på största allvar. Demokratier startar inte krig mot varandra. Men den liberala demokratin handlar inte om pacifism. Sverige måste ha tillräcklig förmåga att stå emot yttre hot och angrepp, och den förmågan har vi inte i dag.
 
Försvarsbeslutet från 2015, som Liberalerna står utanför, leder till att försvarsanslagen sjunker till under 1 procent av BNP. Följden blir exempelvis en fortsatt hårdbantning av flygvapnet.
 
Redan 2015 tog landsmötet ställning för att Sverige ska nå upp till 2 procent av BNP i försvarsanslag. Nu stakar Liberalerna ut en färdriktning för hur detta mål ska uppnås. Det kommer att kräva prioriteringar, men för oss är detta viktigare än sänkningar av det totala skattetrycket.
 
Liberalismen handlar om att stå upp för individens frihet. Därför är skola, jämställdhet och integration så viktiga frågor för liberaler. Och därför, i en tid när orosmolnen hopar sig i vår omvärld, är det en självklar liberal uppgift att stärka försvaret av den svenska demokratin.
 
År 2017 gör vi avstamp inför valrörelsen. Nu går arbetet med att förbereda ett framgångsrikt val 2018 in i en ny fas, och jag vill kort berätta om några viktiga hållpunkter under året som väntar oss.
 
Nu i början av året kommer välfärds- och globaliseringskommissionerna, samt de fjorton politiska arbetsgrupperna som tillsatts på olika områden, att slutföra sitt arbete med att ta fram förslag på ny liberal politik. De programförslag som behandlas på landsmötet kommer att presenteras i god tid före motionstiden till landsmötet, som infaller lite senare i vår. Partistyrelsens yttranden och egna förslag offentliggörs i början av oktober och den 17–19 november hålls sedan landsmötet i Västerås.
 
Samtidigt drar arbetet i gång för fullt för att nominera och utse liberala kandidater inför valet. På något håll är den processen redan i hamn, men i de allra flesta länsförbund och lokala föreningar kommer 2017 att bli ett år med nomineringar, rådgivande omröstningar och antagande av kandidatlistor. På olika sätt kommer riksorganisationen att bistå med råd och stöd liksom tillhandahållande av tekniska lösningar.
 
Ta chansen att använda nomineringsprocessen till att bjuda in fler goda krafter i partiet. Använd er av öppna nomineringar, där medlemmar och allmänhet får föreslå namn som borde tillfrågas. Och involvera Liberala ungdomsförbundet, så att många skickliga unga namn välkomnas in i det politiska arbetet.
 
Liberala hälsningar
 
 
Maria Arnholm

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter