Jan Björklunds sommartal

...För tjugo år sen var det populärt att säga att alla var liberaler. Muren hade fallit och demokrati var inne och diktatur ute. Marknadsekonomin och frihandeln ledde till snabba välståndsökningar i världen.

Men tiderna har förändrats. Den långa finanskrisen i kombination med de stora flyktingströmmarna från ett sönderfallande Mellanöstern har tillsammans lett till ett starkt polariserat och hätskt debattklimat i hela västvärlden. Liberalismen är trängd. I Sverige har det lett till stora framgångar för ett högerextremt parti och samtidigt till att två andra extremer Vänsterpartiet och Miljöpartiet fått ett starkare inflytande än någonsin.

I detta klimat har vi liberaler viktiga uppgifter.
Att stå upp för individens frihet
Att stå upp för globalisering och europeiskt samarbete
Att stå upp för öppenhet och tolerans
Att stå upp för marknadsekonomi och företagsamhet
Att stå upp för arbetslinjen att lön är bättre än bidrag
Att stå upp för att våra fria samhällsmodell ska försvaras
Att stå upp för en kunskapsskola med studiedisciplin
Att stå upp för en verklig klimatpolitik
Att stå upp för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt till frihet som andra
Att stå upp för jämställdhet mellan kvinnor och män, även i förorterna
Det är därför Sverige behöver att starkare liberalt parti. Och det är därför Sverige behöver en ny regering.

Läs hela Jan Björklunds sommartal på Liberalernas hemsida

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter