Ingen uppgörelse i bostadspolitiken

I måndags (20 juni) stod det klart att det inte blir någon stor uppgörelse i bostadspolitiken mellan regeringen och allianspartierna. För oss i Liberalerna var det självklart att delta i samtalen, men vi visste samtidigt att det skulle bli svårt att komma överens. Tyvärr var det därför inte någon överraskning att samtalen inte kom i mål.
 
I slutänden blev Magdalena Andersson och Peter Eriksson tvungna att välja: ville de gå vänsterut eller åt alliansens håll? De valde vänsterspåret. Det viktigaste svaret från deras sida blev alltså fortsatta mångmiljardsubventioner till byggprojekt.
 
Men bostadsbristen kan inte subventioneras bort genom politisk styrning. Den liberala bostadspolitiken handlar om stabila spelregler, kortare processer, ökad konkurrens och fri hyressättning i nybyggda hyreshus. Då kan bostadsbyggandet öka också långsiktigt.
 
En del av de förslag till förenklingar och regellättnader som regeringen presenterat kommer Liberalerna säkert att kunna stödja i riksdagen. Det är inte konstigt, eftersom de allra flesta förslag på det området varit allianspolitik som Liberalerna varit med om att ta fram och som regeringen sedan tagit över. Problemet är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte vill gå tillräckligt långt i att förenkla plan- och byggregler för att underlätta byggande.
 
Läs gärna den artikel på DN Debatt där Erik Ullenhag tillsammans med sina allianskolleger redovisar de gemensamma alliansförslagen och de grundläggande skillnaderna mot regeringens förslag. Du hittar artikeln här
Läs gärna även Jan Björklunds debattartikel i DN från i höstas om Liberalernas nya bostadspolitik.

Maria Arnholm

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter