Replik till Sven Bergenstråhle angående Parkskolan

Parkskolan är en skolbyggnad som stod klar 1914. Den är byggd efter dåtidens ideal, alltså idealet för hundra år sedan. Det har hänt en del på hundra år.
 
Vi vill klargöra för Ängelholms invånare vad det är Bergenstråhle pratar om när han säger ”denna vackra, traditionsrika byggnad är en enorm resurs för Ängelholm”.
 
Parkskolan har stått tom i tre år. Det är en 2700 m2 stor byggnad, där cirka hälften av ytan upptas av korridorer och trappor som idag inte går att utnyttja. Skolan innehåller hussvamp som inte går att få bort. Hela byggnaden är fuktskadad och det finns ingen fungerande ventilation.
Under tiden skolan var i bruk fanns många klagomål från personalen på huvudvärk och illamående som troligen orsakades av inomhusklimatet. Parkskolan är inte tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar och har ett utdömt brandlarm. Skolan hade mycket stora energikostnader när den var i bruk, eftersom byggnaden är dels hundra år gammal, dels inte energieffektiv.
 
Det finns inga trovärdiga kalkyler på vad det skulle kosta att sätta byggnaden i ett funktionsdugligt skick med de krav vi har att rätta oss efter. Hundra miljoner? Trehundra miljoner? Ingen vet, det finns inga kostnadsförslag. Bergenstråhle skriver ”Inget är gratis. Det kommer att kosta en del att iordningställa Parkskolan.” Är då tanken att detta ska betalas med en ospecificerad skattehöjning?
 
Har Ängelholm några eftersatta behov som Bergenstråhle säger? Ja, det har vi. Vi saknar scen, repetitionslokaler och funktionella samlingslokaler. Under förra mandatperioden fanns långt gångna planer på ett Kulturstråk där biblioteket skulle vara navet. Var finns de planerna nu? I vårt partiprogram står det med. Biblioteket behöver också renoveras och anpassas, men i jämförelse med Parkskolan känns det som ett realistiskt, bra och trovärdigt alternativ att fortsätta med att arbeta för ett Kulturstråk.
 
Vem renoverar sin villa utan att kontrollera om det är möjligt, vad blir kostnaden och vad har jag för nytta av det jag gör? Vi måste kräva samma svar när det gäller kommunala investeringar. Givet är att det måste fram konkreta summor omgående för att politiken ska kunna fatta bra beslut om Parkskolans framtid.
 
Eva Kullenberg, ledamot kommunfullmäktige, L
Charlotte Engblom, ersättare, kommunfullmäktige, L