Impulsivt maktspel kring jubileumskonst

Den 9 december förra året tog Kultur- & Fritidsnämnden beslut på att uppföra ett konstverk i samband med jubileumsåret. Beslutet togs efter en omfattande diskussion och planering kring vilken typ av konstverk man ville föreslå och vilken plats som kunde tänkas vara lämplig. Efter votering beslöt nämnden att föreslå ett markbundet konstverk med placering på Tingstorget och att en konstkonsult snarast skulle kontaktas. Endast S reserverade sig.

Pengarna för konstverket fanns med i investeringsbudgeten för 2015. Så helt plötsligt drogs pengarna in i mars månad. Och nu har kommunstyrelsen gjort en kovändning och sagt ja till projektet igen.

Stig Andersson (EP) menar att processen endast fördröjts med några veckor, vilket är en stark underdrift. Och frågan är om Ängelholm kan få den konstnär/konstverk som staden verkligen vill ha på den korta tid som återstår innan jubileumsåret tar sin början?  För mig är detta ett mindre lyckat exempel på impulsivt maktutövande Stig Andersson, och brist på insikt i kulturvärlden, som definitivt inte kommer ängelholmarna till godo!

Charlotte Engblom (FP)
Ordförande i fullmäktigeberedningen för Kultur, Idrott och Fritid.
Tidigare 1:e vice ordförande Kultur & Fritidsnämnden och ordförande i Kulturutskottet.