Detta är våra profilgrupper

Stadsbyggnad - ansvarig Per-Olof Jansson
Innehållet i arbetet rör översiktsplan, planprogram – infrastruktur, trafik, detaljplan och bygglov mm.

Välfärden - ansvarig Sonny Rosén
Här diskuteras typiskt socialliberala frågor

Lokalt handlingsprogram - ansvarig Eric Sahlvall
Tillsammans med marknadsföringsgruppen arbetar gruppen fram ett förslag till nytt handlingsprogram för Liberalerna Ängelholm.