Aktuella motioner

Amfiteater vid ån

För ett år sedan lämnade Liberalerna in en motion angående en amfiteater nedanför Grönvalls trappor. Motionen ska nu upp i kommunfullmäktige den 29 januari, men frågan är om den går igenom då kommunens tjänstepersoner redan anser att det finns möjligheter till en scen nedanför Rönne brygga.
Läs artikeln från HD/NST angående motionen här

Solkarta för Ängelholm

Solenergi har enorm potential. Energikällan är förnybar, i det närmaste utan negativa miljöeffekter och med stor energikapacitet. Positivt är därför att fler och fler, både privatpersoner och företag, nu gör en grön energiomställning och satsar på solpaneler. Det är bra. Men det behövs göras mycket mer.
 
Ska Ängelholm bli en klimatneutral kommun och bidra till att Sverige når klimatmålen krävs satsningar inom energiområdet. Flera skånska kommuner, Kristianstad och Landskrona bland annat, har tagit fram solkartor. En solkarta innebär att en inventering görs av vilka byggnader, offentliga såväl som privata, som lämpar sig bäst för solpaneler. Genom en sådan solkarta kan fastighetsägare lättare avgöra huruvida en investering i solpaneler är lönsam. Det skulle även underlätta för kommunen att avgöra vilka kommunala byggnader som passar för solpaneler.
 
Ska vi kunna kapitalisera på solenergin krävs att det blir enklare att investera i solpaneler. En solkarta är ett steg på vägen dit.
 
Liberalerna föreslår att Ängelholm arbetar fram en solkarta där det framgår vilka tak i staden som är lämpliga för solenergi.

 2017-10-23
 

Seniorhus

Att träffas, aktivers sig, motionera, lyssna på föredrag – det är något som människor i alla åldrar har nytta och glädje av. Behovet försvinner inte med stigande ålder, tvärtom.
 
Ängelholms Seniorer behöver en plats att förutsättningslöst träffas, utan att vara föreningsansluten, anser Liberalerna Ängelholm.
 
Vi ser att Seniorer i Ängelholm skulle ha stor glädje och nytta av an centralt belägen byggnad med flexibel planlösning, nära kollektiva kommunikationer och med kommunen som huvudansvarig.  I huset ska sedan inrymmas de aktiviteter som Seniorerna själva anser sig behöva, och dessa tas fram förslagsvis i medborgardialoger.
 
Liberalerna Ängelholm föreslår att;
Ett Seniorhus i kommunal regi inrättas centralt i Ängelholm.
 
2017-10-16
 

Husbåtar

Ängelholms kommun har ett attraktivt läge, men som många andra inflyttningskommuner saknar vi bostäder. Vi har vackra hamnar och stränder som borde kunna användas bättre och till gagn för fler än vad som sker idag. Slår man ihop de två förutsättningarna finns alla möjligheter för att göra Ängelholms kommun än bättre och mer attraktivt.

Det menar Eva Kullenberg som lagt en liberal motion till Kommunfullmäktige angående byggande av husbåtar.

I motionen föreslås att en utredning genomförs för att se om möjlighet finns att bygga en husbåtspark i Skäldervikens hamn och att utredningen genomförs och återrapporteras till kommunfullmäktige juni 2018

2017-09-04