Charlotte Engblom

 • Kommunfull-mäktige, ordinarie (gruppledare)
 • Ordförande i Beredningen för Kultur, Idrott och Fritid.
 • Styrgrupp ny organisation, ordinarie.
Politisk sekreterare
E-post: charlotte.engblom@ liberalerna.se

Eric Sahlvall

 • Kommun-fullmäktige, ordinarie
 • Kommunstyrelsen, ord

Anita Rosén

 • Kommun-fullmäktige, ord
 • Myndighets-nämnden, ordinarie.
E-post: anita.rosen@
liberalernaengelholm.se

Linus Eriksson

 • Kommun-fullmäktige, ersättare

Kerstin Lingebrant

 • Kommun-fullmäktige, ersättare
 • Regionfullmäktige, ersättare
 • Borgerlig vigsel-förrättare/
  partnerskaps-förrättare

Sonny Rosén

 • Välfärdsnämnden, ordinarie
 • Styrgrupp ny organisation, ersättare.
E-post: sonny.rosen@
liberalernaengelholm.se

Ordförande Liberalerna Ängelholm

Lina Miremark

 • Välfärdsnämnden, ersättare

Martin Märgelbrink

 • Myndighets-nämnden, ersättare.

Gunnel Aidemark

 • Beredningen för omsorg, ordinarie.

Sven Aidemark

 • Beredningen för samhällsbyggnad, ordinarie.

Björn Vallin

 • Beredningen för lärande

Jan-Erik Bengtsson

 • Beredningen för samhällsutveckling, ordinarie.

Hans Hammargren

 • Valnämnden, ordförande.

Lisbet Enbjerde

 • Revisorer

Einar Fjellman

 • Vänortskommittéen.

Benjamin Kullenberg

 • Nämndeman.