Detta är kandidaterna
i provvalet till kommunfullmäktige 2018

Kandidaterna presenteras utan inbördes rangordning i förnamnsordning (A-T).

Anita Rosén
Liberalismens grundvärden är viktigare än någonsin att försvara; friheten att forma sitt eget liv i ett samhälle som även kan ge trygghet åt sina medborgare. Bra skolor, rätt till assistans för människor med funktionsnedsättning, att kunna försörja sig själv och ett fungerande polisväsen och försvar. Och viktigast av allt: alla människors lika värde!

Gunnel Aidemark
De senaste 40 åren har jag varit aktiv i kommunpolitiken,som ledamot i fullmäktige ,kommunstyrelser, nämnder och utskott. Har varit ordförande i   en   vård och omsorgsberedning vilket ger erfarenhet av region- och kommun-samarbete, något som är och kommer att bli allt viktigare. Som förskollärare, barnskolelärare och särskolelärare har jag varit yrkesverksam i både i förskola och grundskola. Är allmänpolitiskt intresserad, men  inställd på att vår äldrepolitik ska få större plats, och synas mer under mandatperioden.

Linus Eriksson
Mitt namn är Linus Eriksson, 21 år gammal, bosatt i Ängelholm sedan lika många år tillbaka. Till vardags studerar jag statsvetenskap vid Lunds Universitet och arbetar deltid inom privat vård och omsorg. Jag kandiderar till provvalet för Liberalerna i kommunfullmäktige i Ängelholms kommun. I kommunfull-mäktige, vill jag vara de ungas röst och vill arbeta för effektiviseringar som jag ser kan göras i den välfärd som kommunen står bakom, för att motverka skattehöjningar och slöseri med våra allmänna resurser. Med ett nytt ansikte utåt och med ett ungt sådant, tror jag att det låga valresultat om cirka 6 procent i åldern 18-29 år, kan öka för Liberalerna i Ängelholm. Jag hoppas på din röst!

Thomas Jingskog
Född 1949 i Helsingborg. Uppväxt i Helsingborg. Bosatt i Ängelholm sedan 1976 – Tre söner
Tjänstgjort 37 år i försvarsmakten – främst i flygvapnet i olika nivåer – Chefsbefattningar såväl på flygflottilj som i central stab (Högkvarteret). Har även deltagit i internationella möten i bl a NATO-högkvarteret i Bryssel samt arbetat i NATO-högkvarteret i Sarajevo i ett halvt år som ansvarig för en sektion som arbetade med Civil/Militär koordination.
Efter pensionering 2005 varit anställd i försvarsindustrin som konsult/rådgivare.
Är intresserad av släktforskning och har ett stort engagemang i Ängelholms Flygmuseum.
Ett antal tankar – motton
- Visa respekt och var lyhörd – gäller alla fraktioner
- Förlita dig på kompetenta medarbetare och delegera
- Skapa resurser till blåljus-myndigheter – med skärpta krav på de som attackerar dessa
- Ge polis verktyg att hantera de kriminella som begår brott som då kan stoppa polisavhoppen
 -  Lagför unga kriminella och ta bort straffrabatt
 -  Skapa fler resurser till Tullen för att stoppa införsel av illegala vapen
- Minska den politiska ”klåfingrigheten” i vården och stöd verksamheten för bl a i Hälsostaden
-  Ge ökat stöd åt de organisationer som arbetar med att utbilda och integrera de som hamnat i utanförskap i samhället

Charlotte Engblom
För mig är kultur en livsnödvändighet. Kultur lär oss tänka utanför ramarna och att se saker på nya sätt.  Därför är det viktigt att alla har tillgång till kulturen – barn, ungdomar, vuxna och äldre. Oavsett plånbok och var du bor.
Kulturstråket måste genomföras i ny form för att ge utrymme till musik, teater och konst tillsammans med biblioteket (som idag är i behov av omfattande renovering). Mer offentlig konst behövs runt om i hela kommunen för att skapa trivsamma mötesplatser för alla åldrar.
Inom ramen för offentlig konst ser jag också en utveckling av nya bostads-områden, där en genomtänkt, hållbar arkitektur och välplanerade mötesplatser förstärker känslan av Ängelholm som en småstadsidyll med grönska och närhet till både Rönne å och havet.
Har de senaste två mandatperioderna suttit som 1:e v ordf i Kultur- och Frittidsnämnden och som ordförande i Beredningen för kultur, idrott och fritid samt div styrgrupper.

Kerstin Lingebrant
Min grundutbildning är lärare och jag har undervisat både i grundskola och på gymnasium. De senaste 20 åren har jag arbetat på ledningsnivå både i region och kommun. Skolan är viktig för alla, både barn och vårdnadshavare. Alla ska få det stöd de behöver för att lyckas. Elever för att få godkända betyg och föräldrar stöd och vägledning för att tillsammans med skolan stötta barnen i sin utveckling. Vårt välfärd måste bevaras. Om vi arbetar lyckosamt med integration och värdegrund kommer vi att lyckas skapa ett bra samhälle.

Sonny Rosén
Jag har en grundvärdering i socialliberalismen. Jag har varit medlem i L och deltagit i politiken på de flesta nivåer sedan ungdoms åren. Jag tror på människors frihet att forma sina egna liv, men också på samhällets ansvar för att alla får samma möjligheter. En bra skola, rätt till assistans för människor med något funktionshinder samt att kunna leva sitt liv på äldre dar på ett värdigt och bra sätt. Ett fungerande rättsväsen och försvar för att trygga människors vardag. Alla människors lika värde.

Lisbet Enbjerde
Ledamot i Liberalerna Ängelholms styrelse. Har lång erfarenhet i kommun-revisionen.

Eric Sahlvall
Jag känner att jag äntligen är ”hemma igen” sedan jag åter blev medlem i Liberalerna.
Sedan jag var 16 år och ung har jag kallat mig Socialliberal och dessa värden har jag altid stått fast vid sedan dess. Är uppvuxen med politiken och har sällan missat en debatt av värde. Var aktiv i Malmö som 30 åring, men fick lämna "walkover" då jag mestadels befann mig utomlands i mitt arbete. Idrotten gav mig en god portion fostran och självdisciplin vilket ledde till att jag fick en bra start i vuxenlivet. Som ledare inom både näringsliv och senare igen idrotten har jag fått både kunskap och erfarenhet som gör att jag idag kan sätta mig in i de flesta ämnen och vill därför inte rangordna mina intresseområden inom politiken. Sista åren i både KF och KS samt ett antal styrgrupper och programråd, har givit mig den insyn som man behöver för att förstå politiken och vad som krävs för att man skall kunna göra ett bra jobb för kommuninvånarna.
De områden som jag anser att vi bör prioritera i Ängelholm är Skola & Fritid, Äldreomsorg, Föreningsliv och inte minst Infrastruktur och bostadsbyggande. Det finns mycket annat som behövs göras och som finns på min önskelista, men vi måste först ta tag i det som är eftersatt.
Ängelholm behöver ett bättre ledarskap och jag vill gärna vara med och bidraga till att så sker.

Lennarth Svensson
Det jag vill arbeta för, med Liberalernas  värdegrund som utgångspunkt, är:
Att det skapas en stark politisk ledning, som genom bra ledarskap har förmågan att styra processer på ett rationellt och effektivt sätt.
Att underhåll av fastigheter samt infrastruktur, t ex gator och broar kontinuerligt underhålls. Skjuta underhåll på framtiden är dyrt.
Att Ängelholmarna ska kunna njuta av en fin strand och ett rikt  friluftsliv i sitt närområde.
Att Ängelholm ska ha en äldreomsorg som är anpassad efter individens behov.
Att folkhälsa och trygghet skall vara övergripande mål för Ängelholms kommun i framtiden.

Sven Aidemark
Trots min "höga" ålder är jag aktiv på många plan:  är engagerad i samhällsfrågor, tycker om att träffa och samtala med människor.  Cyklar eller promenerar gärna i och runt vår stad och ofta vid havet! Sportintresserad - speciellt fotboll,  men har spelat handboll.
Har en lång politisk erfarenhet (nästan 40 år). Starten skedde i Skurups kommun. En liten kommun, men ofta i framkant i synnerhet vad gäller skolfrågor.  Var med om att starta en ny politisk organisation - med beredningar - likt den i Ängelholm.   Satt under lång tid i Turism o fritids-nämnden men också i Byggnads-nämnden.  Var v.ordf. i Samhälls-byggnadsberedningen fram till flytten till Ängelholm 2008. Här hamnade jag snabbt i Tekniska nämnden (ers.) och som ordinarie i Byggnadsnämnden.  Sitter nu i Beredningen för samhällsbyggnad.
Även om jag bott o arbetat större delen av mitt liv i en annan kommun, så är jag uppvuxen i vår vackra kommun och tog studenten här.  Här har jag också mitt hjärta.  Hjärnan är inte alltid fullt påkopplad då jag ofta låter magkänslan styra. Stämmer inte alltid - men för det mesta.  

Hans Hammargren
Sitter idag som Valnämndens ordförande. Aktiv i Nattvandrarna Ängelholm.