Vatten
- vårt viktigaste livsmedel

Liberalerna i Ängelholm värnar om Skäldervikens vatten,
våra sjöar och vattendrag.

Men vår miljöpolitik handlar om betydligt fler områden. En del av dessa presenterade Jan-Erik Bengtsson, profilgruppledare för miljöfrågor i Liberalerna Ängelholm, vid en uppskattad föredragning för intresserade liberaler där han presenterade rapporten från Liberalernas klimat- och miljöarbetsgrupp.

Läs rapporten här:

Vi har som enda parti lagt motioner om:

  • Odlingsfria zoner runt våra vattendrag för att förhindra övergödning.
  • Förbättrad analys av tillståndet i våra vattendrag.
  • Rening från läkemedelsrester i kommunens reningsverk.
  • Bättre vandringsvägar för fisk i våra vattendrag.
  • Förbättrade yngelplatser i Rönneå och Vegeå.
  • Musselodling i Skälderviken för att reducera kvävemängden.
  •  Premiera insatser som värnar kommunens vattendrag.