Våra förtroendevalda

Här hittar du alla Liberalernas förtroendevalda i kommunfullmäktige, beredningar, nämnder m m.

Kommunfullmäktige 2019-2022
ord. ledamöter:
Charlotte Engblom (gruppledare)
Eric Sahlvall
Anita Rosén

Ersättare:
Linus Eriksson
Kerstin LingebrantKommunstyrelse
Eric Sahlvall, ord
Charlotte Engblom, ersättare

Revisorer
Lisbet Enbjerde

Styrgrupp ny organisation
Charlotte Engblom
ers. Sonny Rosén

Beredningen för Kultur, idrott och fritid
Charlotte Engblom, ordf

Beredningen för lärande
Björn Vallin

Beredningen för omsorg
Gunnel Aidemark

Beredningen för samhällsbyggnad
Sven Aidemark

Beredningen för samhällsutveckling
Jan-Erik Bengtsson

Myndighetsnämnden
ord. Anita Rosén
ers. Martin Märgelbrink

Välfärdsnämnden
ord. Sonny Rosén
ers. Lina Miremark

Valnämnden
Hans Hammargren, ordf

Vänortskommittén
Einar Fjellman

Sparbanken
Sven Bergman

Nämndemän
Benjamin Kullenberg

Borgerlig vigselförrättare/
partnerskapsförrättare

Kerstin Lingebrant


Politisk sekreterare för Liberalerna Ängelholm
Charlotte Engblom