Eva Kullenberg

 • Kommunfull-mäktige, ordinarie ledamot.
Gruppledare
E-post: eva.kullenberg@
liberalernaengelholm.se

 

Charlotte Engblom

 • Kommunfull-mäktige, ersättare.
 • Ordförande i Beredningen för Kultur, Idrott och Fritid.
 • Styrgrupp ny organisation, ordinarie.
T f gruppledare KF/
Politisk sekreterare

E-post: charlotte.engblom@ liberalerna.se

Sonny Rosén

 • Välfärdsnämnden, ordinarie
 • Styrgrupp ny organisation, ersättare.
E-post: sonny.rosen@
liberalernaengelholm.se

Ordförande Liberalerna Ängelholm

Lina Miremark

 • Välfärdsnämnden, ersättare

Anita Rosén

 • Myndighets-nämnden, ordinarie.
E-post: anita.rosen@
liberalernaengelholm.se

Martin Märgelbrink

 • Myndighets-nämnden, ersättare.

Gunnel Aidemark

 • Beredningen för omsorg, ordinarie.

Sven Aidemark

 • Beredningen för samhällsbyggnad, ordinarie.

Björn Vallin

 • Beredningen för lärande

Jan-Erik Bengtsson

 • Beredningen för samhällsutveckling, ordinarie.

Lisbet Enbjerde

 • Revisorer

Hans Hammargren

 • Valnämnden, ordförande.

Einar Fjellman

 • Vänortskommittéen.

Benjamin Kullenberg

 • Nämndeman.

Kerstin Lingebrant

 • Borgerlig vigsel-förrättare/
  partnerskaps-förrättare