Eva Kullenberg

 • Kommunfullmäktige, ordinarie ledamot.
Gruppordförande
E-post: eva.kullenberg@
liberalernaengelholm.se

Ordförande Liberalerna Ängelholm

Charlotte Engblom

 • Kommunfullmäktige, ersättare.
 • Ordförande i Beredningen för Kultur, Idrott och Fritid.
 • Styrgrupp ny organisation, ordinarie.
Politisk sekreterare
E-post: charlotte.engblom@ liberalerna.se

Lennarth Svensson

 • Kommunfullmäktige, ersättare.
 • Beredningen för samhällsutveckling, ordinarie.
 • Styrgrupp ny organisation, ersättare.
E-post: lennarth.svensson@
liberalernaengelholm.se

Lisbet Enbjerde

 • Revisorer

Björn Vallin

 • Beredningen för lärande

Gunnel Aidemark

 • Beredningen för omsorg, ordinarie.

Sven Aidemark

 • Beredningen för samhällsbyggnad, ordinarie.

Anita Rosén

 • Myndighets-nämnden, ordinarie.
E-post: anita.rosen@
liberalernaengelholm.se

Martin Märgelbrink

 • Myndighets-nämnden, ersättare.

Sonny Rosén

 • Välfärdsnämnden, ordinarie
E-post: sonny.rosen@
liberalernaengelholm.se

Lina Miremark

 • Välfärdsnämnden, ersättare

Hans Hammargren

 • Valnämnden, ordförande.

Einar Fjellman

 • Vänortskommittéen.

Benjamin Kullenberg

 • Nämndeman.

Kerstin Lingebrant

 • Borgerlig vigsel-förrättare/
  partnerskaps-förrättare