Våra förtroendevalda

Här hittar du alla Liberalernas förtroendevalda i kommunfullmäktige, beredningar, nämnder m m.

Kommunfullmäktige
ord. Eva Kullenberg
ers. Charlotte Engblom


Kommunstyrelse

Revisorer
Lisbet Enbjerde

Styrgrupp ny organisation
Charlotte Engblom
ers. Sonny Rosén

Beredningen för Kultur, idrott och fritid
Charlotte Engblom, ordf

Beredningen för lärande
Björn Vallin

Beredningen för omsorg
Gunnel Aidemark

Beredningen för samhällsbyggnad
Sven Aidemark

Beredningen för samhällsutveckling
Jan-Erik Bengtsson

Myndighetsnämnden
ord. Anita Rosén
ers. Martin Märgelbrink

Välfärdsnämnden
ord. Sonny Rosén
ers. Lina Miremark

Valnämnden
Hans Hammargren, ordf

Vänortskommittén
Einar Fjellman

Sparbanken
Sven Bergman

Nämndemän
Benjamin Kullenberg

Borgerlig vigselförrättare/
partnerskapsförrättare

Kerstin Lingebrant


Politisk sekreterare för Liberalerna Ängelholm
Charlotte Engblom