Det är dags för förändring!
Efter drygt tre år, då inte mycket hänt under det S-ledda minoritetsstyret, är det hög tid att nya politiker tar över i september. Vi Liberaler står för våra vallöften och lovar inte mer än vad vi kan hålla. Vi tror på en tydlig, ansvarsfull politik där du som väljare ska känna dig trygg att vi arbetar för ängelholmarnas bästa.

Stadgar för Liberalerna Ängelholm

Liberalerna Ängelholm har fått
en ny ordförande under valåret 2018
Sonny Rosén är ny ordförande för Liberalerna Ängelholm.Styrelsen har inför valet utökats till totalt nio ledamöter,
7 ordinarie och 2 ersättare


Sonny Rosén, ordförande
Eric Sahlvall, vice ordförande
Charlotte Engblom, sekreterare
Lisbet Enbjerde, kassör
Lina Miremark, ny ledamot
Simon Ericson, ny ledamot
Kerstin Lingebrant, ny ledamot
Linus Eriksson, ersättare (ny ledamot)
Gunnel Aidemark, ersättare (ny ledamot)

Till nya revisorer utsågs Eva Kullenberg och Einar Fjellman,
ersättare Benjamin Kullenberg.

Till ledamöter av valberedningen omvaldes Sven Aidemark och Björn Vallin och som ny ledamot Anita Rosén.