Liberalerna Ängelholm i media

"Det blågröna styret har enats om en inriktiktning"

Det blågrönas styrets politiska inriktningsdokument presenterades för pressen den 15 oktober, samma dag som nya kommunfullmäktige installerades.
Läs artikeln på webben här

"Blågrönt styre tar över makten i Ängelholm"

Onsdagen 26 september blev det klart att Alliansen och Miljöpartiet går samman för att styra Ängelholm i majoritet de kommande fyra åren.
Läs artikeln på webben här

"Här träffas Alliansens ledare för att ta över makten i Ängelholm"

I HD/NST på webben kunde man måndagen den 10 september läsa att Alliansens gruppledare träffats under förmiddagen för att diskutera hur man tillsammans vill styra Ängelholm.
Läs hela artikeln här/eller klicka på bilden

"Han bytte från S till L
– åtta politiska vildar i Ängelholm"

Måndagen den 3 september intervjuades Eric Sahlvall i SVT anående de politiska vildarna i Ängelholm.

Se tv-inslaget på denna länken
Han bytte från S till L – åtta politiska vildar i Ängelholm

"Liberalerna vågar gå till val med ny Pytteled"

Tisdagen den 28 augusti presenterade HD/NST de liberala visionerna där bl a Klippanvägens förlängning, mer kultur och en gemensam högskola finns med.

– Ända sedan 1989 har vi ansett att det är den bästa trafiklösningen, och jag tror att det har mognat fram hos fler. Vi skulle slippa få in cirkulerande trafik i stan, och det skulle bli enklare för Havsbaden och det nya stationsområdet med en väg in, säger partiets företrädare Charlotte Engblom och hoppas få stöd av Alliansen.

Hon är inte orolig för att vallöftet skrämmer bort väljare.
– Vi tror att motståndet har minskat. Och väljarna vill ha raka svar, säger hon.

Läs hela artikeln här

"L vill se en ny kulturscen i Ängelholm"

Onsdagen 20 juni kommenterade Liberalerna i HD/NST det klubbade förslaget i kommunfullmäktige om en ny visionsskiss för stadsbiblioteket.
– Vi ser inga nyheter eller kreativa tankar i denna visionsskiss, allt i den är vad som finns i alla moderna Stadsbibliotek i dag. Vi hade hoppats på en betydligt mer kreativ lösning.
Liberalerna har lagt en motion angående ny kulturscen i Ängelholm.

Läs hela intervjun om biblioteket här

"Politikerna i Ängelholm okunniga om kulturens betydelse"

Onsdagen den 4 juni intervjuade NST/HD Charlotte Engblom (L) angående slutrapporten "Kulturen som samhällsbyggare" från Beredningen för Kultur, idrott och fritid där Charlotte sitter ordförande. Rapporten pekar bl a på politikernas okunskap eller ovilja för att implementera kulturen i olika sammahang.

Läs artikeln om beredningens slutrapport här

"Ängelholmarna vill se ett starkt majoritetsstyre"

Lördagen 2 juni presenterades de lokala partiernas reaktioner på NST:s opinionsmätning inför valet. Enligt denna ökar Liberalerna från 4,1 procent till 4,5.
Den stora ökningen finns bland M och SD:s väljare, vilket i nuläget gör att alliansen inte kan få majoritetsstyre. Men ännu är det tre månader till valet!

Så här kommenterade Charlotte Engblom resultatet för Liberalerna:

"Idag är det drygt tre månader kvar till valet. Valrörelsen har precis börjat och jag är övertygad om att Liberalerna kommer att öka allt mer, ju närmare valdagen vi kommer. Vi har ett starkt lokalpolitiskt program och vi har tydligt visat att vi står fast vid våra vallöften.

Vi tror att Ängelholmarna vill se ett starkt majoritetsstyre. Idag vet varken vi politiker eller ängelholmarna vad flera av de andra partierna står för vilket gör de politiska besluten till ett lotteri,
där ängelholmarna ofta får stå med nitlotten."


Läs alla partiernas kommentarer i HD/NST här

Länkar

Blågrönt styre tar över makten
i Ängelholm

Onsdagen 26 september blev det klart att Alliansen och Miljöpartiet går samman för att styra Ängelholm i majoritet de kommande fyra åren.
Läs artikeln på webben här


Här träffas Alliansens ledare för att ta över makten i Ängelholm

Måndagen den 10 september träffades Alliansens gruppledare för att diskutera hur man vill styra Ängelholm de kommande fyra åren.
Läs artikeln här

Han bytte från S till L
- åtta politiska vildar i Ängelholm

Måndagen den 3 september 2018
Se tv-inslaget här

Liberalerna vågar gå till val med ny Pytteled
Tisdagen den 28 augusti 2018
Läs hela intervjun här

L vill se en ny kulturscen i Ängelholm Onsdagen den 20 juni 2018
Läs hela intervjun om biblioteket här

Politikerna i Ängelholm okunniga om kulturens betydelse Onsdag 4 juni 2018
Läs artikeln om beredningens slutrapport här

Ängelholmarna vill se ett starkt majoritetsstyre
Lördag 2 juni 2018
Läs alla partiernas kommentarer i HD/NST här