Allians för Ängelholm

Den 9 september 2017 – på dagen ett år före valdagen samlades ledamöter från Alliansen för att stärka banden mellan våra partier och ta ett gemensamt avstamp i arbetet med Alliansens valplattform.

Allians-Nyheter:

Avsiktsförklaring inlämnad 18 december 2017
 
Allians för Ängelholm – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Kristdemokraterna – och Miljöpartiet tillkännager genom denna avsiktsförklaring ambitionen att i samverkan styra Ängelholms kommun fram till och med mandatperiodskiftet 2014/2018. Ängelholms kommun behöver politisk stabilitet och återupprättat förtroende för politikens möjligheter att leda och utveckla vår kommun. Alliansen och Miljöpartiet ämnar därför genom valteknisk samverkan vilande på 25 mandat i kommunfullmäktige bilda majoritets-styre i kommunstyrelse, nämnder, styrelser och beredningar.
 
Bakgrunden till detta ställningstagande är att nuvarande S-ledda styre misslyckats med uppgiften att leda och styra Ängelholms kommun. I november antog kommunfullmäktige Alliansens budget och därefter har Socialdemokraternas samarbetsparti splittrats. Stödet i kommunfullmäktige – varpå styrets parlamentariska legitimitet vilar – har därmed försvunnit. Alliansen och Miljöpartiet anser därför att en annan majoritet bör beredas chansen att leda kommunen resterande del av mandatperioden.
 
Alliansens och Miljöpartiets styre tar sin utgångspunkt i att genomföra av kommunfullmäktige fattade beslut – främst budget 2018 – och i övrigt förvalta Ängelholms kommun på ett ansvarsfullt sätt fram till det att väljarna i september 2018 ges möjlighet att åter ta ställning till vilken koalition som ska styra Ängelholms kommun. Vår samverkan innebär också att våra fem partier på gemensamma gruppmöten diskuterar ärenden innan beslut fattas i respektive styrelse/nämnd samt att alla i fullmäktige representerade partier ges möjlighet att delta i kommunstyrelsens beredningsarbete genom en så kallad gruppledarberedning.
 
Utöver denna avsiktsförklaring vilar Alliansens och Miljöpartiets samarbete på en överenskommelse om hur platserna i kommunstyrelse, nämnder, styrelser och beredningar ska fördelas.

Ängelholm 2017-12-18
 
För respektive parti
 
Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Eva Kullenberg (L)
Linda Persson (KD)
Anne-Marie Lindén (MP)På måndagskvällen den 20 november stod det klart, efter flera timmars debatterande, att Socialdemokraterna nu måste följa Alliansens budget för 2018. Eller avgå.
Läs artikeln i HD/NST från budgetdebatten här
Läs artikeln "S uppmanas överväga avgång efter budgetnederlag"

Ladda ner Alliansens budget som pdf här nedanför

Alliansen presenterade sin vision för Parkskolan vid ett pressmöte
25 oktober.
Här kan du läsa artikeln i HD/NST och ladda ner Alliansens presentationsmaterial.

Alliansens arbetsgrupper

Arbetsgruppernas syfte är att, inom ramen för fem politikområden, fastslå och prioritera gemensam allianspolitik. Det underlag som grupperna enas kring utgör underlag för den valplattform som Allians för Ängelholm går till val på 2018.

1: Utbildning, entreprenörskap och företagande - leds av M
2: Seniorpolitik (livskvalitet för seniorer, vård och omsorg, boende) - leds av L
3: Hela Ängelholms kommun ska leva (infrastruktur, bostäder, landsbygd) - leds av M
4: Livskvalitet i Ängelholms kommun (kultur, idrott och fritid, trygghet) - leds av KD
5: Miljö och hållbarhet (naturvård, vatten, stränder) - leds av C

Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Eva Kullenberg (L) vid Alliansens kick off på stadshuset den 9 september - ett år före valet.
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Eva Kullenberg (L) vid Alliansens kick off på stadshuset den 9 september - ett år före valet.
Allianskampanj på stan lördagen den 9 september 2017 - ett år före valet. Visst ser vi taggade ut!
Allianskampanj på stan lördagen den 9 september 2017 - ett år före valet. Visst ser vi taggade ut!