Liberalerna Ängelholm har fått
en ny ordförande

Sonny Rosén är ny ordförande för Liberalerna Ängelholm under valåret 2018.
Styrelsen har inför valet utökats till totalt nio ledamöter, 7 ordinarie och 2 ersättare

Vid årsmötet 27 februari valdes följande styrelse:

Sonny Rosén, ordförande
Eric Sahlvall, vice ordförande
Charlotte Engblom, sekreterare
Lisbet Enbjerde, kassör
Lina Miremark, ny ledamot
Simon Ericson, ny ledamot
Kerstin Lingebrant, ny ledamot
Linus Eriksson, ersättare (ny ledamot)
Gunnel Aidemark, ersättare (ny ledamot)

Till nya revisorer utsågs Eva Kullenberg och Einar Fjellman,
ersättare Benjamin Kullenberg.

Till ledamöter av valberedningen omvaldes Sven Aidemark och Björn Vallin och som ny ledamot Anita Rosén.

Eva Kullenberg lämnar politiken
Efter många år som ledande liberal politiker och sammanlagt sju år som ordförande för Liberalerna Ängelholm lämnade Eva Kullenberg politiken helt efter årsmötet den 27 februari.

– Jag släpper allt, berättar hon för HD i en artikel 31 januari. Jag varken hinner eller orkar, det går inte att kombinera med mitt jobb.

Vi har full förståelse för detta. Eva har varit en drivande kraft under många år för Liberalerna, men det är inte lätt att kombinera politiskt arbete med yrkesliv och chefsbefattning på annan ort.

Som tur är stannar Eva kvar som aktiv medlem och revisor för Liberalerna Ängelholm.

KF-listan är klar!

Vid medlemsmötet 12 februari fastställdes följande lista
för valet till kommunfullmäktige 2018.

1.    Charlotte Engblom
2.    Eric Sahlvall
3.    Anita Rosén
4.    Linus Eriksson
5.    Kerstin Lingebrant
6.    Sonny Rosén
7.    Gunnel Aidemark
8.    Simon Ericson
9.    Lina Miremark
10. Thomas Jingskog
11. Sven Aidemark
12. Björn Vallin
13. Hans Hammargren
14. Lisbet Enbjerde
 

Listorna för riksdag och region är klara.
Grattis till Anita Rosén som hamnade på 9:e plats på riksdagslistan och till Kerstin Lingebrant och Charlotte Engblom som tog hem en 4:e respektive en 6:e plats i Regionen.

Här kan du ladda ner listorna för Region och Riksdag:

Politiskt ställningstagande vid årsmötet 2018
"Vi måste stödja Hälsostadens självständighet"

Sommaren 2018 ska beslut fattas om en eventuell fortsättning av det unika och framgångsrika Hälsostadsprojektet. Den stora frågan är om Hälsostaden får fortsätta som en självständig enhet för kommunal verksamhet, primärvård och specialistvård i Region Skåne.

För oss liberaler är detta är självklarhet. Därför är det viktigt att vi tydligt stödjer Hälsostadens verksamhet och samtidigt värnar om kommunens intressen i projektet.

Kalendarium

Nyheter från (L)
i riksdagen

•  - Mer faktakunskaper och katederundervisning behövs

Bort med politiken från domstolarna
Vi fattade många kloka beslut på vårt senaste landsmöte.
Vårt krav på att avskaffa de politiskt tillsatta nämndemännen, är idag både högaktuellt och rimligt. De två C-nämndemännen som nyss friade den tilltalade i en rättegång om kvinnovåld, med argument om bland annat familjebakgrund och kvinnors beteende, visar att politiskt tillsatta nämndemän inte hör hemma i en modern rättsstat. Nämndemannauppdraget måste frikopplas från partipolitiken, istället ska intresserade personer kunna anmäla sig och tillsättas utifrån uppställda lämplighetskriterier. Sverige behöver ett liberalt parti för fakta och förnuft och individers rättigheter.

Maria Arnholm

Vill du veta mer om
Liberalerna i Ängelholm,
eller anmäla dig som medlem?


Kontakta oss via mejl
  angelholm@liberalerna.se
 

Liberalerna Ängelholms styrelse 2018:
Sonny Rosén, ordförande
Eric Sahlvall, vice ordförande
Charlotte Engblom, sekreterare (vald på 2 år)
Lisbet Enbjerde, kassör
Lina Miremark (vald på 2 år)
Simon Ericson
Kerstin Lingebrant (vald på 2 år)
Linus Eriksson, ersättare
Gunnel Aidemark, ersättare

Är du intresserad av ung liberal politik?

Hör av dig via mejl till Linus Eriksson eller Sofia Boström!
 

Love is liberal!
Vill du bli medlem och stötta HBT-liberalers arbete i Skåne och Blekinge? Kontakta Martin Märgelbrink.
Följ HBT-Liberalerna Syd på deras Facebook-sida
.

Nu är det enkelt att bli Liberal!
Swisha 50 kr till: 123 148 12 41.

I meddelanderutan skriver "m" för medlem, följt av hela ditt personnumer
och din e-postadress. (Medlemsavgiften ditt andra år som medlem är 200 kr.)